Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » Malá Fatra » turistika » miesto

Miesto, Malá Fatra

Miesto v Malá Fatra

V Malá Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Malá Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Podžiarie, Kostelné, Kaluže, Lúka, Lazúr, Pred Malou dolinou, Sekcia B, Dolný vrch, Sekcia F, Dlhé, Sekcia A, Sekcia E, Frankovia, Zichovia, Foringovo, Sekcia C, Na vŕšku, Zálochy, Niže papierne, Za Dúbravou, Dolné pole, Horné pole, Pod Laštekom, Stará tehelňa, Nad Hrádkom, Dlhé hony, Hliny, Doliny, Za starou vodou, Kotelnica, Na Záplotí, Starý cintorín, Skalka, Priečky, Hlboké, Jamy, Pod Domčicou, Záhrabová, Ku Kaštieľu, Dolný Lipovec, Tarneková, Laštek, Kozie chrbty, Malý žiar, Predvrícko, Na Hájikoch, Pod Borinami, Kobula pod borinami, Drtovky, Za Húseň, Sviniarka, Trstená, Horné Košariská, Banisko, Lavičky, Za Korbelovým vŕškom, Rakytné, Lipovec, Oplety

Miesto, Malá Fatra:, 2 z 17

Niže dediny, Žirkovo, Milcovo, Jakušovo, Hlboká Bazová, Bystrička, Chrapovné úslnia, Rovienky, Bažinov jarok, Podhradište, Košariská, Zrasce, Pažite, Milcová, Za Hrabovým, Hrby, Hrabiny, Hradiská, Hlboký, Jarok, Kopanice, Kúr, Korelnice, Pohoreniská, Vojtové, Lúčivná, Bogdanová, Vojtove, Ďurišovská, Na kútoch, Kopana, Ploščina, Sypaniská, Karolka, Podhorie, Pod Kopanou, Jabradné, Vrch Lazy, Zapierená, Truchanová, Konštica, Krištofka, Letovisko, Dupná, Šalby, Košariská, Jánova lúka, Svitáčovo, Močariny, Nová, Fišerka, Gedeonova skala, Pred trstím, Pod Trstím, Na Skaličkách, Stĺpová, Pred Studencom, Vkošiny, Zadky, Mestská

Miesto, Malá Fatra:, 3 z 17

Duláková, Breziny, Záskalná, Studenec, Obzová za Tŕstím, Suchá, Kapustnice v Tehelni, Vrica, Bôrovo, Pod hrad, Ploštiny, Obzová, Povojník, Obzová za Trstím, Bačov kopec pod Stilovým, Studenec, Jasenová Brložná, Dubie, Pod Kalváriou, Do Vadžera, Na Brode, Pod Studencom, Vlniská, Pred Dulákov, Vrkošiny a pod Kasákovú, Švanterová a Bombový močiar, Obzová a Válovy, Fľaky, Biela Studňa, Dlhé Záhumnia, Lazany, Hliny, Fukovské a Šibeničný vrch, Pod Osikovým, Jasenová, Vädžer, Štvrtky, Žiare, Pod Jankovou, Hlboké nad Lieštím, Kalvária, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Socovský vrch, Benkovka, Záhumnie niže mesta, Hrby, Za lúčkami, Žiarná, Doliny, Skalie, Rybníky, Pod Horným a Dolným Poľským, Ležiachova javorina, V doline, Bačov kopec, Brložná, Vyše papierne, Rúbaniny, Kľačianska dolina - pirť, Humienca

Miesto, Malá Fatra:, 4 z 17

Sekanina, Medzi lúky, Vrch háj, Čákory, Nad Hrádkom, Dolné huty, Hoskora, Sedlová, Banisko, Kamenné hony, Veľký kozinec, Lipovská dolina, Dlhé hony, Bystrice, Pod Magurou, Pod dielom, Pod horou, Dedinský grúň, Rovňanský grúň, Hluchá dolina, Panošina, Polčenská dolina, Niva, Kotol, Huta, Štamríky, Za Váhom, Žiare, Panošinská dolina, Hajasová, Rovná, Bobsoková, Ráztoka, Kliny, Dubovo, Hajasova, Háj, Hrb, Oráca, Orechovec, Rovne, Loncov diel, Pod Háj, Dúbrava, Sandrová, Horné Lúky, Na dube, Horné huty, Pažitie, Záhumnia, Hony, Tchorová, U Jarečka, Pozastražia, Kravársky vŕšok, Medzihorská, Kobylia, Zadná Čerenková, Blatnatá, Vápenice

Miesto, Malá Fatra:, 5 z 17

Medzihorská, Medzihorská, Trstica, Lúčky, Kršĺa, Holý diel, Laz pod Príslopom, Zichova lúka, Ploštiny, Jankovo Dolné, Jankovo Horné, Matušička, Horný diel, Skotna, Kamenná, Bačín, Pod Plošinu, Pálenica, Židovo, Venclovsky grun, Kapustniská, Na jame, Sihoť, Panske hory, Mažiarovo, Soliská, Na Stráži, Urbarska hora, Repisko, Sviniarsky grúň, Chmelínec, Veľký úplaz, Pod Brehmi, Pod Rúbaninami, Chrajová, Horný laz, Záhradčia, Ostrô, Mukradná, Chlievisko, Mraviská, Rovná, Martinkovo, Malá Kamenná, Čerenec, Medziháje, Šimonové, Košarisko, Pod majerskou medzou, Studienky, Bok Šín, Vrch Stráž, Braný diel, Záložná, Vyhnaná, Hradište, Dubovo, Vrch Studienka, Kratiny do Dúbrav, Sviniarky

Miesto, Malá Fatra:, 6 z 17

Nižné lány, Prieslopská, Pánsky les, Organy, Zákľučia, Lázky, Turatín, Pod Pálenicou, Rakytov, Medze, Kopec, Pod Skalkou, Krištofove jarky, Zadné Košiare, Polianka, Končie do hory, Za Suchou pílou, Za Dvorom, Dlhé, Šťavina, Sádové, Siklavá, Hôrky, J nošíkova skala, Klinec, Prostriedok, Trstie, Hulejova skala, Hole, Pod Brezinou, Ondriašová, Kučerkovo, Hájik, Krištofové jarky, Lazy, Jánošíkova skala, Križná, Sadové, Skalnaty gruň, Niže dediny, Končie do potoka, Rozpadlá kopa, Dolný laz, Hora, Prostredné lány, Hlboké, Vyšné lány, Jedľovina, Lehotištie, Kobulia pod borinami, Jedľovina do Dúbrav, Na Vandračke, Roveň, Brezina, Repeš, Dielnice, Prímostie, Bansko, Dvor, Nad Brezinami

Miesto, Malá Fatra:, 7 z 17

Čierny grúň, Široká dolina, Záblatská, Tmavá, Príslop, Do Žaškovských, Stráň, Klimantovo, Pleš, Nad hradskou, Jalová mohyla, Kúty, Pod Skalkou, Do Poruby, Tokaniská, Močiare, Za vodou, Pod Dúbravinou, Trlište, Parpuť, Termálne pramene Stankovany, Pri Parputi, Borodovo, Motúzková, Venské lazy, Nad tehelňou, Straňane dolinka, Skalistá, Kabátova, Dolná roveň, Bátkovské, Pri Revišnom, Za Jalovým, Kontur, Nad Tesným brodom, Predné jamy, Laz, Staniská, Pod Vrbovo, Pod Lazmi, Kyselov Laz, Malý Žiar, Jamiská, Špania, Nezníkom, Volada, Ravenec, Kotliny, Košariská, Kordošovo, Domčica, Strečnianské zadky, Dielnice, Kaluž, Jelša s Koňuchovým, Makovica, Ploština, Pod skalou, Rudné, Tone

Miesto, Malá Fatra:, 8 z 17

Bušíková, Dolné čerťaže, Bok, Veľká Fatra, Za dielničnou mohylou, Za prievalcom, Dubiny, Zázrivka, Húsenice, Boroviny, Pod dielom, Pod Žiar, Prírodná rezervácia Močiar, Hradiská, Pod brezinu, Hanusová, Bukovina, Stožok, Prieslopaká, Za dlapu, Jalové, Brestová, Záhumnia - Rybníky, Podchmeľ, Nad žrielom, Kantorovo, Nad tehelňou, Čremoš, Maslová, Zárubná, Kianičkovská, Liová, Mlynská, Ihráč, Stránička, Havranová, Spuštiak, Borová, Slatiny, Medzihory, Lesy, Horné Diery, Horné čerťaže, Holé Žiare, Pri kaplnke, Podražie, Žiariky, Lúčky za Veselovcom, Bakovec, Mníška, Hoľa, Pred kvartielom, Čachovo, Čereny, Vrbina, Lúčky, Šachetná, Nezník, Dvojaká mohyla, Kút

Miesto, Malá Fatra:, 9 z 17

Teplice, Dlapa, Pod novými lazmi, Borová, Bartová, Suché, Zápravy, Zaružová, Od mestského chotára, Nad škôlku, Domšiná, Siňava, Kameňolom, Okrúhly Laz, Plná roveň, Laz, Pred lazmi, Pod topoľom, Blatná, Turanov, Piesky, Lazy, Hrabovec, Zadný Turanov, Uhliská, Ďurcová, Hlboká, Kozákovo, Umrčia cesta, Zadné hony, Diely, Fľašková dolina, Čierna dolina, Skubeňová, Tesný brod, Hore dolinou, Červená hlina, Pod Veľký Kriváň, Žáry, Skotňa, Ráztoky, Hučľava, Pod Hoľu, Hrebeň, Kováčová, Slovianska javorina, Kraľovany, Chrochoť, Hôrovka, Žákova skala, Javorina, Dolina lanovka, Turčianská, Klimovo, Chmelinec, Zbyňovská dolina, Brodnianske lúky, Predná dolina, Pri teplom bučku, Na skale

Miesto, Malá Fatra:, 10 z 17

Zadné jamy, Stredný grúnik, Farské, Psotná, Dolina pod Čiernym vrchom, Šulkové, Štvrte, Kotlovina, Čremošné, Stredná lúka, Nové Diery, Veľký Žiar, Kamenná Brána, Lačný breh, Niže rybníkov, Paukov kút, Pod Mackovým, Predný hrebeň, Tržinovo, Višňovská, Krupáčová, Pod Dielnicami, Babušino, Pod Bukom, Dolné košariská, Zadky, Rypaj-Meskalka, Zadnia, Záhumnie za Skalkou, Pod Žiarom, Pod stohom, Hôrka, Zadné pole, Nad Skalkou, Dolina, Skoroň, Luhy, Čierne Blato, Horné nivy, Pred suchou dolinou, Sokolia skala, Na skale, Sviniarka, Jelenia lúka, Farská, Pod Ostrým, Svetlá skala, Pálenica, Behár, Rizňový jarok, Dolu Vrícou, Zápač, Veľká lúka, Frolová, Nové lazy, Kopanica, Červená hlina, Sviniarky, Pod Hájom, Zobrák

Miesto, Malá Fatra:, 11 z 17

Záhumnie pod Skalkou, Roh Šíp, Ivašková, Dlžiny, Mlynárová, Za Skalkou, Veľký žľab, Vŕštek, Pažitná, Šikmá lúka, Farský folvárok, Babišovská, Horný Ravenec, Kíčer, Za Turcom, Tepličný breh, Košové, Za Ždiarmi, Laštek, Krížna, Javorina, Na Baku, Zraz, Oplašteky, Pod Čapicou, Pred Dolinkami, Záskala, Fakanová, Richtárov grúň, Plačlivé, Kukutová, Vápenica, Jasenová, Do Ligasa, Tisová, Severák, Štítne skaly, Majdovec, Holice, Úplazy, Húšte, Dolina, Bijatová, Dolné Lazy, Kliny, Koncom do hory, Turčecké Griečovo, Lavičky, Pod brány, Pod Tepličným brehom, Turčianska, Javorová, Lavičky, Pod Bralom, Pod Dutou skalou, Jamková, Príslop, Majdová, Fibik, Mahuti

Miesto, Malá Fatra:, 12 z 17

Nad Kostolom, Uhlisko, Medvedie, Fľaškové, Nad Kaštieľom, Lazky, Šrámková, Hlboké, Suchá, Balaková, Svrčinie, Pod Štítom, Štvrte s dolinami, Šuhajová, Predhorie, Záhumnie, Dúbrava, Vŕšky, Pod Benickým hájom, V Chrapovnej tôni, Salašisko, Pod zajačím, Podžiarska, Bročkovské, Nad Grúňom, Ihličky, Bieliská, Majbiková, Ostredok, Kečka, Podkladná, Háje, Veľké lúky, Boriny, Kubošová, Ontario, Bystričky, Za krčmu, Chrapovec, Panská lúka, Hladká, Nad brezinami, Bambuska, Veterná, Pred Hostian dolinou, Paluchovo, Nad západím, Kamenná dolina, U Duba, Kamenec, Vrch Str ž, Veľké Diely od Váhu, Záskalie, Štepnica, Vrtielka, Svrčnik, Pálenice a Plešková, Kmetské na vodu koniec, Staré lehoty, Uloch

Miesto, Malá Fatra:, 13 z 17

Homolka, Horniansky vrch, Na Rybníky, Dľžiny, Blato, Pod Jabraňom, Šiare nad Bukovinou, Biela, Polohová, Hole, Podhajsko, Pod Hrbmi, Tri jablone, Západia, Močiarne, Medovárka, Brno Chrastie, Piesky, Zvädlivá, a Ploštinský grúň, Pravcová, Dlhé, Rovné skaly, Hôrky-Čertové mlyny, Nad sadom, Šútovka, Za Dolinu, Lipovecké Jazerá, Pred Vinickým, Nad mostíkom, Suchá, Huba, Uhlisko, Skala, Horniansky grúň, Pod Vlčinec, Stráne, Pažite na Brčnej, Pred skalky, Gazdovo, Močiare, Pod dielec, Kačov, Kurnikovo, Škutova jama, Na Plieške, Topolia, Horná Lihota, Dzuranovej tôňa a, Skalka, Veľké lazy, Milošovo, Podkopa, Rakytina, Kramarovice, Prostriedna, Dlabačovské tále, Na kopci, Lazy, Kňazová

Miesto, Malá Fatra:, 14 z 17

Fašankovské vŕšky, Veľká Petrová, Štrbovo, Uhlisko, Lučivná, Hajčí laz, Milkovské, Ploštenka,Blatnatá a Poľana, Kaličná, Dzuranovej tôňa, Sihoť, Humajka, Hradisko, Na kasni, Kubáňová, Boženička, Šindlová, Kujanov laz, Bazová, Záhumnia, Žliebok, Frková, Bukovina, Pred Valašskou dolinou, Pod dub, Solisko, Osiková, Kamenná úslnia, Lazce, Ráztočný grúň, Žihľavy, Kamenné úslnia, Porytá, Na sudoch, Prielohy, Dvoriská, Pod kopcom, Sviniarka, Čierna skala, U Jablone, Kordov laz, Macurové, Kršľa, Pracová, Hornianský grúň, Nitra Dolina, Vyše starej hradskej, Lašťoky, Hlochovo, Pod Krásnom, Uhlisko, Pod Vlčinec, Pod Jarolim, Tisovec, Lehota, Hrby, Predná Javorina, Príslop, Sekcia D, Nižné sedlo

Miesto, Malá Fatra:, 15 z 17

Filovské, Kuchyňa, Záblatia, Na jamy, Dávidovský grúň, Dzuranovej tôňa a Ploštinský grúň, Mackov laz, Žiar, Pred Eliašovom, Košariska, Pod Malý Kriváň, Dolná sihoť, Pod Minčolom, Martinková, Svitačová, Hradište, Hoskora, Valentkovo, Východná dráha, Blato, Dolná lihota, Horky, Šiatrikovská, Pod grúň, Dierová, Švagrovský lán, Doliny, Bobkova jama, Ploštinský grúň, Králikova kôpka, Nad zahájom, Hliny, Nad Hájom, Magatovská, Studnica, Horné sedlisko, Nocľahy, Veľké lúky, Kozia noha, Kudlov Vršok, Ostredok, Veľké Diely, U Vŕby, Diel, Letovisko, Bučková, Nadsadia, Hadova dolinka, Holý grúň, Jedloviny, Kamenná tôňa, Sekaniny, Ráztoka, Šiarna, Dolnie Blata, Lúčky, Hrabový háj, Pod Nižným hájom, Ferhazova, Pliešky

Miesto, Malá Fatra:, 16 z 17

Pod Piatrovou, U trnia, k deviatim kostolom, Osikovo, Paľovo a Dolinky, Malý žľab, Piesky, Podbrezia, Pred Kubáňov, Hladomerná, Pod Kopou, Ráztoka, Pod Dubnou skalou, Pod dolinky, Za vrchom, Piatrová, Žiare pod buk, Pod chotár, Čaptovo, Za Lieskovou, Jamy, Horné Matejkovo, Za Dolinou, Hrádok, Malá Kraľova, Sihoť pri Váhu, Veľká Hrabina, Paľovo, Pod Kopu, Čistiny, Melovská, Pánska ráztoka, Luhy, Oráčina, Pokladný grúň, Breziny, Horné a dolné stráne, Kopanice medzi Borinami, Hradské, Na Diele, Na Hrádku, Sedliacky grúň, Vŕšky, Veľká Kraľova, Bystrička, Črnie, Pudíková, Krásno, Predhorie, Martinské hole, Pod Hrádkom, Pred Vosušné, Jarolim, Krivá, Tvrdé, Žanovo, Kecka, Súhrada, Za Brskovom, Stráne

Miesto, Malá Fatra:, 17 z 17

Torokova, Na kaluže, Chrapovné, Kriváň, Matejkovo, Hájik, Medzi potoky, Medzi jamami, Krivé nivy, Vápenica, Uhliská, Záblatie, Pod Dlhou Lúkou, Farské, Pod grúň, Na Šútovec, Dubníky, Dolinky, úslnia, Horné Stráne, Pred Hoskoru, Gregorová Poľana, Košarisko, Svrčník, Vyšné sedlo, Medzipotočia, Košariská, Na Kriváni, Pred Veľkou dolinou, Vigľaš, Trnovec, Šumichrastie, Ležiachovská Javorina, Horná Šindlová, Dielec, Vápenice, Uhliská, Blatná, Pálenice, Škaredá

Podobné, Malá Fatra:

1516x turistika, 1065x miesto, 232x orientačný bod, 46x poľovnícky posed, 36x turistické informácie, 34x strom, 32x chranený strom, 20x ohnisko, 19x prístrešok, altánok, 11x miesto na piknik, 8x atrakcia, 5x štôlňa, 5x orientačná mapa, 2x studňa, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Malá Fatra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://mala-fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.