Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » Malá Fatra » turistika » miesto

Miesto, Malá Fatra

Miesto v Malá Fatra

V Malá Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Malá Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Kaluže, Podžiarie, Lúka, Kostelné, Lazúr, Pred Malou dolinou, Sekcia B, Dlhé, Dolný vrch, Zichovia, Frankovia, Sekcia A, Sekcia E, Na vŕšku, Sekcia F, Sekcia C, Foringovo, Zálochy, Bôriny, Niže papierne, Za Dúbravou, Dolné pole, Horné pole, Hliny, Doliny, Stará tehelňa, Pod Laštekom, Dlhé hony, Nad Hrádkom, Kotelnica, Starý cintorín, Jamy, Hlboké, Za starou vodou, Na Záplotí, Skalka, Priečky, Záhrabová, Laštek, Pod Domčicou, Ku Kaštieľu, Dolný Lipovec, Hrádok, Malý žiar, Kozie chrbty, Predvrícko, Malý Žiar, Tarneková, Trstená, Na Hájikoch, Banisko, Za Húseň, Pod Borinami, Kobula pod borinami, Drtovky, Horné Košariská, Lavičky, Sviniarka, Rakytné

Miesto, Malá Fatra:, 2 z 17

Lipovec, Za Korbelovým vŕškom, Hlboká Bazová, Chrapovné úslnia, Sokol, Oplety, Niže dediny, Bystrička, Žirkovo, Jakušovo, Milcovo, Rovienky, Malý Žiar, Zrasce, Podhradište, Zrasce, Ráztoky, Pažite, Bažinov jarok, Milcová, Hrabiny, Hradiská, Hlboký, Sokol, Jarok, Kúr, Kopanice, Konštica, Na kútoch, Krištofka, Vojtove, Pod Kopanou, Zapierená, Karolka, Vrch Lazy, Lúčivná, Korelnice, Jabradné, Sypaniská, Pohoreniská, Podhorie, Kopana, Ďurišovská, Truchanová, Bogdanová, Ploščina, Vojtové, Košariská, Fišerka, Gedeonova skala, Dupná, Jánova lúka, Šalby, Močariny, Nová, Letovisko, Svitáčovo, Pred Studencom, Vrica, Fukovské a Šibeničný vrch

Miesto, Malá Fatra:, 3 z 17

Stĺpová, Dlhé Záhumnia, Pod Studencom, Zadky, Pod hrad, Vrkošiny a pod Kasákovú, Duláková, Žiare, Pred Dulákov, Pod Trstím, Na Brode, Biela Studňa, Jasenová Brložná, Obzová, Pod Osikovým, Štvrtky, Ploštiny, Obzová za Tŕstím, Do Vadžera, Končiar, Obzová za Trstím, Fľaky, Jasenová, Suchá, Vädžer, Lazany, Povojník, Breziny, Pod Kalváriou, Vlniská, Vkošiny, Hliny, Bôrovo, Bačov kopec pod Stilovým, Studenec, Kapustnice v Tehelni, Na Skaličkách, Studenec, Mestská, Obzová a Válovy, Záskalná, Dubie, Švanterová a Bombový močiar, Pred trstím, Bačov kopec, Skalie, Pod Jankovou, Záhumnie niže mesta, Žiarná, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Ležiachova javorina, Kalvária, Vyše papierne, Doliny, Rybníky, Za lúčkami, Kľačianska dolina - pirť, Brložná, Socovský vrch, Hrby

Miesto, Malá Fatra:, 4 z 17

Benkovka, V doline, Rúbaniny, Pod Horným a Dolným Poľským, Hlboké nad Lieštím, Čákory, Humienca, Pod dielom, Banisko, Pod horou, Štamríky, Sedlová, Medzi lúky, Bystrice, Podbrezie, Dlhé hony, Kotol, Kamenné hony, Loncov diel, Orechovec, Niva, Sandrová, Bobsoková, Záhumnia, Sekanina, Pod Magurou, Oráca, Veľký kozinec, Rovňanský grúň, Ráztoka, Panošina, Na dube, Panošinská dolina, Dedinský grúň, Horné Lúky, Háj, Hoskora, Dolné huty, Hajasová, Dubovo, Za Váhom, Hluchá dolina, Kliny, Vrch háj, Lipovská dolina, Nad Hrádkom, Žiare, Pod Háj, Dúbrava, Polčenská dolina, Huta, Hrb, Pažitie, U Jarečka, Blatnatá, Medzihorská, Vápenice, Lúčky, Medzihorská, Rovná

Miesto, Malá Fatra:, 5 z 17

Úplaz, Pozastražia, Tchorová, Kobylia, Kravársky vŕšok, Rovne, Trstica, Hajasova, Zadná Čerenková, Medzihorská, Horné huty, Zichova lúka, Kamenná, Kršĺa, Laz pod Príslopom, Skotna, Bačín, Holý diel, Jankovo Dolné, Matušička, Úplaz, Príslopok, Hony, Ploštiny, Jankovo Horné, Medzihorská, Horný diel, Pod Plošinu, Kapustniská, Pálenica, Venclovsky grun, Židovo, Na jame, Urbarska hora, Chlievisko, Panske hory, Mažiarovo, Stožok, Kordošovo, Do Žaškovských, Vrch Stráž, Repeš, Za prievalcom, Nezníkom, Pri Revišnom, Košariská, Prímostie, Bok Šín, Diely, Kúty, Križná, Suchý vrch, Skalnaty gruň, Nižné lány, Sádové, Hradište, Mníška, Ploština, Medze, Pod Skalkou

Miesto, Malá Fatra:, 6 z 17

Zadné Košiare, Pod Rúbaninami, Skalka, Košarisko, Vyšné lány, Kratiny do Dúbrav, Končie do potoka, Dvojaká mohyla, Rozpadlá kopa, Jedľovina do Dúbrav, Rovná, Pod Brezinou, Lehotištie, Čerenec, Braný diel, Sviniarky, Hora, Parpuť, Hlboká, Medziháje, Trstie, Záložná, Hájik, Pod Pálenicou, Kučerkovo, Jalová mohyla, Rudné, Brezina, Pod skalou, Hôrky, Kopec, Horný laz, Grúň, Sadové, Šťavina, Hole, Tokaniská, Mraviská, Čierny grúň, Kabátova, Za dielničnou mohylou, Záblatská, Rakytov, Jalové, Uhliská, Soliská, Šimonové, Siklavá, Krištofove jarky, Krištofové jarky, Čachovo, Prieslopská, Končie do hory, Ondriašová, Ostrô, Lazy, Turatín, Vrch Studienka, Široká dolina, Jánošíkova skala

Miesto, Malá Fatra:, 7 z 17

Sihoť, Jedľovina, Chrajová, J nošíkova skala, Lázky, Dielnice, Nezník, Kobulia pod borinami, Dielnice, Repisko, Dvor, Pánsky les, Niže dediny, Chmelínec, Roveň, Mukradná, Záhradčia, Na Stráži, Polianka, Sviniarsky grúň, Hulejova skala, Kút, Prostredné lány, Vyhnaná, Pod Skalkou, Pod novými lazmi, Čremoš, Dlhé, Prostriedok, Za Jalovým, Húseň, Pri Parputi, Za Dvorom, Hlboké, Pod Brehmi, Studienky, Pod majerskou medzou, Veľký úplaz, Na Vandračke, Martinkovo, Bátkovské, Zákľučia, Malá Kamenná, Pleš, Lúčky za Veselovcom, Volada, Zaružová, Dlapa, Hoľa, Zápravy, Plná roveň, Na skale, Veľký Žiar, Pod topoľom, Šachetná, Prieslopaká, Bartová, Pod Mackovým, Kameňolom, Boroviny

Miesto, Malá Fatra:, 8 z 17

Za dlapu, Okrúhly Laz, Červená hlina, Vŕštek, Staniská, Javorina, Dubovo, Do Poruby, Húsenice, Príslop, Zaružová, Kopanica, Za Ždiarmi, Čereny, Ďurcová, Spuštiak, Pod brány, Oplašteky, Jamková, Nad Tesným brodom, Pod Dielnicami, Nad škôlku, Mlynárová, Umrčia cesta, Kozákovo, Medzihory, Horné Diery, Klimantovo, Maslová, Stráň, Slatiny, Roh Šíp, Diel, Holé Žiare, Uhlisko, Brodnianske lúky, Tone, Motúzková, Nad žrielom, Hôrovka, Liová, Suché, Lúčky, Siňava, Do Ligasa, Podražie, Volada, Vrbina, Dolné čerťaže, Lesy, Špania, Zadný Turanov, Pri teplom bučku, Nad Skalkou, Pod Žiar, Mlynská, Ravenec, Bukovina, Teplice, Kianičkovská

Miesto, Malá Fatra:, 9 z 17

Bok, Pod Lazmi, Javorová, Nad tehelňou, Pod Bukom, Lavičky, Kyselov Laz, Klinec, Hrádok, Brestová, Borová, Hradiská, Babišovská, Borodovo, Sviniarky, Žiariky, Laz, Veľká Fatra, Borová, Pred lazmi, Nové lazy, Dolina pod Čiernym vrchom, Pod brezinu, Strečnianské zadky, Dolná roveň, Bansko, Makovica, Magura, Skubeňová, Kečka, Lazy, Zárubná, Príslop, Hôrka, Turanov, Diely, Nad Brezinami, Pálenica, Venské lazy, Kaluž, Sokolec, Frolová, Hanusová, Dubiny, Predná dolina, Zázrivka, Močiare, Jelša s Koňuchovým, Hrabovec, Piesky, Za dlapu, Laz, Jamiská, Skalistá, Motúzková, Pod Dúbravinou, Bakovec, Nad hradskou, Havranová, Mahuti

Miesto, Malá Fatra:, 10 z 17

Za vodou, Pod Vrbovo, Blatná, Pred kvartielom, Hlboké, Horné čerťaže, Pod Čapicou, Pod dielom, Domšiná, Bušíková, Straňane dolinka, Dolný laz, Venské lazy, Farská, Kantorovo, Farský folvárok, Kontur, Žákova skala, Za Suchou pílou, Organy, Trlište, Kotliny, Štítne skaly, Úplazy, Majdová, Dierová, Vápenica, Pred suchou dolinou, Zadné hony, Pod Veľký Kriváň, Pod Žiarom, Pažitná, Skotňa, Skoroň, Dolina lanovka, Rizňový jarok, Tisová, Pod Tepličným brehom, Pri kaplnke, Grúň, Zobrák, Podchmeľ, Pod Štítom, Chmelinec, Horný Ravenec, Žáry, Stredný grúnik, Lačný breh, Domčica, Čierne Blato, Pod zajačím, Suchá, Na Baku, Štvrte, Tržinovo, Pod Dutou skalou, Plačlivé, Pod Hoľu, Kliny, Lazky

Miesto, Malá Fatra:, 11 z 17

Chrochoť, Zadky, Húšte, Šulkové, Za vrchom, Svetlá skala, Javorina, Farské, Klimovo, Uhlisko, Fašankovské vŕšky, Červená hlina, Ráztoky, Predný hrebeň, Sokolia skala, Solisko, Pod stohom, Koncom do hory, Dolné košariská, Šrámková, Ivašková, Jelenia lúka, Zraz, Termálne pramene Stankovany, Boženička, Medvedie, Jasenová, Tmavá, Tesný brod, Nad Kostolom, Luhy, Dolné Lazy, Behár, Úplaz, Grúň, Svrčinie, Javorová, Šuhajová, Hore dolinou, Šikmá lúka, Domčica, Lavičky, Čremošné, Babušino, Predné jamy, Turčecké Griečovo, Ihráč, Od mestského chotára, Javorová, Jazvečie, Laštek, Dolina, Bijatová, Fibik, Kamenná Brána, Zápač, Bobkova jama, Nové Diery, Hrebeň, Roveň

Miesto, Malá Fatra:, 12 z 17

Rypaj-Meskalka, Záhumnia - Rybníky, Majdovec, Lysica, Zadné pole, Hučľava, Na skale, Pred Dolinkami, Kováčová, Škutova jama, Za Turcom, Severák, Nad tehelňou, k deviatim kostolom, Štvrte s dolinami, Fakanová, Záskala, Prírodná rezervácia Močiar, Pálenice a Plešková, Nad sadom, Stránička, Šútovka, Veľký Žiar, Zajačie, Holice, Biela, Pod Bralom, Valentkovo, Pod Ostrým, Kukutová, Tepličný breh, Čierny vrch, Čierna dolina, Kraľovany, Paukov kút, Suchá, Veľká Petrová, Kíčer, Švagrovský lán, Ontario, Pred skalky, Turčianská, Kudlov Vršok, Tisovec, Vyše starej hradskej, Psotná, Turčianska, Pod Piatrovou, Dolná sihoť, Panská lúka, Pod Hájom, Za Dolinu, Podhajsko, Slovianska javorina, Diel, Pod Benickým hájom, Rovné skaly, Košové, Na Plieške, Kubošová

Miesto, Malá Fatra:, 13 z 17

Vigľaš, Fľaškové, a Ploštinský grúň, Dlžiny, Holý grúň, Dľžiny, Pod Malý Kriváň, Podkladná, Veľké Diely od Váhu, Pliešky, Ferhazova, Predhorie, Na sudoch, Dzuranovej tôňa a Ploštinský grúň, Zadnia, Hajčí laz, Huba, Piatrová, Šiarna, Veľký žľab, Dolná lihota, Dzuranovej tôňa, Gazdovo, Nad Kaštieľom, Martinková, Sviniarka, Kopa, Magura, Slatiny, Zbyňovská dolina, Šiatrikovská, Ostredok, Bročkovské, Veľká lúka, Hladká, Lipovecké Jazerá, Uloch, Za Skalkou, Pod Jarolim, Javorina, Kečka, Veľké Diely, Čierna skala, Dolu Vrícou, Kamenné úslnia, Hôrky-Čertové mlyny, Kamenná úslnia, Horná Lihota, Ploštenka,Blatnatá a Poľana, Topolia, Krupáčová, Uhlisko, Kaličná, Sekaniny, Ráztočný grúň, Hladomerná, Kršľa, Vrch Str ž, Stredná lúka, Podkopa

Miesto, Malá Fatra:, 14 z 17

Kurnikovo, Ihličky, Horné sedlisko, Staré lehoty, Východná dráha, Záhumnie za Skalkou, Kmetské na vodu koniec, Lazy, Dolnie Blata, Lučivná, Záhumnie pod Skalkou, Grúň, Pod dolinky, Kamenná tôňa, Svrčnik, Šindlová, Richtárov grúň, Niže rybníkov, Doliny, Kamenec, Pod Dubnou skalou, Vrtielka, Zadné jamy, Nitra Dolina, U trnia, Horniansky vrch, Brno Chrastie, Uhlisko, Kačov, Krížna, Lašťoky, Dolina, V Chrapovnej tôni, Hoskora, Nad Hájom, Kordov laz, Mackov laz, Vŕšky, Pred Vinickým, Žliebok, Kujanov laz, Filovské, Pod dielec, Na jamy, Horky, Fľašková dolina, Nad zahájom, Ploštinský grúň, Na kopci, Rakytina, Kotlovina, Dzuranovej tôňa a, Horné nivy, Chrapovec, Višňovská, Balaková, Králikova kôpka, Pod Kopou, Hlochovo, Pažite na Brčnej

Miesto, Malá Fatra:, 15 z 17

Močiare, Pod Vlčinec, Paluchovo, Medzi potoky, Stružná, Gregorová Poľana, Lehota, Hrby, Uhliská, Pred Eliašovom, Pálenice, Zvädlivá, U Vŕby, Záblatia, Žihľavy, Osikovo, Malý Úplaz, Medovárka, Bieliská, Chrapovné, Jedloviny, Bažinov jarok, Frková, Pod Vlčinec, Pred Kubáňov, Bystrička, Veterná, Pracová, Medzi potoky, Hradisko, Studnica, Krivé nivy, Humajka, Kuchyňa, Záhumnia, Farské, Medzipotočia, Košariská, Škaredá, Vápenice, Nad brezinami, Podbrezia, Háje, Bystričky, Podžiarska, Západia, Vápenica, Košariská, Sedliacky grúň, Hrádok, Pod kopcom, Dielec, Macurové, Bukovina, Močiarne, Sviniarka, Malá Šindlová, Milcová, Luhy, Záskalie

Miesto, Malá Fatra:, 16 z 17

Majbiková, Bazová, Suchá, Dolné Sedlisko, Dielec, Kňazová, Horniansky grúň, Medzi potoky, Lúčky, U Duba, Záskalie, Milošovo, Príslop, Nižné sedlo, Nadsadia, Štepnica, Prielohy, Na kaluže, Kopa, Veľká Hrabina, Závozy, Kubáňová, Porytá, Hradište, Blato, Malý žľab, Prosniská, Kecka, Kubáňová, Pred Vosušné, Nad Grúňom, Pod Svrčník, Dlabačovské tále, Stráne, Dávidovský grúň, Dúbrava, Milkovské, Ploštiny, Žiar, Malá Kraľova, Pod Minčolom, Dávidovský grúň, Pred Hoskoru, Pred Valašskou dolinou, Šiare nad Bukovinou, Košariská, Polohová, Dlhé, Soličné-Hrabová medza, Štrbovo, Veľké lúky, Pod Hrádkom, Jamy, Letovisko, Homolka, Piesky, Blato, Uhlisko, Hrby, Nad mostíkom

Miesto, Malá Fatra:, 17 z 17

Hradské, Ráztoky, Blatná, Pokladný grúň, Podbrezia, Dubníky, Tri jablone, Sekcia D, Bambuska, Osiková, Hornianský grúň, Oráčina, Šumichrastie, Prostriedna, Boriny, Jarolim, Horé Črním, Višňanský háj, Paľovo a Dolinky, Svrčník, Malá Ryšavá, Veľké lúky, Za krčmu, Pod dub, Skala, Ostredok, Kamenné tôňa, Žanovo, Pod Hrbmi, Melovská, Pod Krásnom, Grúň, Na Hrádku, U Jablone, Dlabačovské tále, Pod Ležiská, Pod Žiar, Pod grúň, Magatovská, Za Dolinou

Podobné, Malá Fatra:

1584x turistika, 1145x miesto, 232x orientačný bod, 44x poľovnícky posed, 34x strom, 32x chranený strom, 30x turistické informácie, 20x ohnisko, 17x prístrešok, altánok, 11x miesto na piknik, 7x atrakcia, 5x orientačná mapa, 4x štôlňa, 2x studňa, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Malá Fatra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://mala-fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.