Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » Malá Fatra » turistika » miesto

Miesto, Malá Fatra

Miesto v Malá Fatra

V Malá Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Malá Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Lúka, Podžiarie, Kaluže, Kostelné, Lazúr, Pred Malou dolinou, Sekcia B, Dolný vrch, Dlhé, Sekcia A, Frankovia, Zichovia, Na vŕšku, Sekcia E, Sekcia F, Sekcia C, Foringovo, Zálochy, Niže papierne, Bôriny, Za Dúbravou, Horné pole, Dolné pole, Pod Laštekom, Nad Hrádkom, Hliny, Doliny, Dlhé hony, Stará tehelňa, Kotelnica, Starý cintorín, Skalka, Jamy, Priečky, Hlboké, Za starou vodou, Na Záplotí, Záhrabová, Laštek, Pod Domčicou, Dolný Lipovec, Hrádok, Ku Kaštieľu, Predvrícko, Malý Žiar, Tarneková, Kozie chrbty, Malý žiar, Trstená, Banisko, Na Hájikoch, Za Húseň, Drtovky, Pod Borinami, Kobula pod borinami, Rakytné, Lavičky, Horné Košariská, Sviniarka

Miesto, Malá Fatra:, 2 z 17

Za Korbelovým vŕškom, Lipovec, Hlboká Bazová, Chrapovné úslnia, Sokol, Oplety, Bystrička, Niže dediny, Milcovo, Jakušovo, Žirkovo, Rovienky, Malý Žiar, Ráztoky, Pažite, Hrabiny, Hradiská, Hlboký, Sokol, Jarok, Kúr, Kopanice, Vojtové, Podhorie, Zapierená, Ploščina, Krištofka, Pod Kopanou, Pohoreniská, Ďurišovská, Bogdanová, Kopana, Konštica, Lúčivná, Jabradné, Truchanová, Vrch Lazy, Karolka, Vojtove, Korelnice, Na kútoch, Sypaniská, Fišerka, Svitáčovo, Gedeonova skala, Letovisko, Močariny, Dupná, Nová, Šalby, Jánova lúka, Košariská, Vrkošiny a pod Kasákovú, Končiar, Lazany, Na Skaličkách, Pod hrad, Na Brode, Pod Trstím, Švanterová a Bombový močiar

Miesto, Malá Fatra:, 3 z 17

Fukovské a Šibeničný vrch, Studenec, Pod Osikovým, Studenec, Ploštiny, Biela Studňa, Vrica, Obzová a Válovy, Štvrtky, Vlniská, Bačov kopec pod Stilovým, Duláková, Záskalná, Do Vadžera, Stĺpová, Dlhé Záhumnia, Vädžer, Dubie, Jasenová Brložná, Pod Studencom, Pred Studencom, Breziny, Vkošiny, Suchá, Žiare, Pod Kalváriou, Obzová, Obzová za Trstím, Pred Dulákov, Pred trstím, Mestská, Bôrovo, Kapustnice v Tehelni, Povojník, Fľaky, Hliny, Obzová za Tŕstím, Jasenová, Zadky, Záhumnie niže mesta, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Za lúčkami, Benkovka, Brložná, Rybníky, V doline, Kľačianska dolina - pirť, Pod Jankovou, Ležiachova javorina, Bačov kopec, Hlboké nad Lieštím, Hrby, Rúbaniny, Socovský vrch, Doliny, Kalvária, Vyše papierne, Skalie, Pod Horným a Dolným Poľským, Žiarná

Miesto, Malá Fatra:, 4 z 17

Dlhé hony, Medzi lúky, Banisko, Bystrice, Humienca, Štamríky, Podbrezie, Sedlová, Kamenné hony, Pod dielom, Kotol, Čákory, Pod horou, Loncov diel, Orechovec, Sandrová, Niva, Bobsoková, Na dube, Panošina, Kliny, Za Váhom, Dolné huty, Vrch háj, Veľký kozinec, Záhumnia, Huta, Lipovská dolina, Hoskora, Pod Magurou, Hluchá dolina, Pažitie, Dedinský grúň, Dúbrava, Hajasová, Horné Lúky, Ráztoka, Nad Hrádkom, Sekanina, Žiare, Oráca, Pod Háj, Dubovo, Panošinská dolina, Hrb, Polčenská dolina, Háj, Rovňanský grúň, U Jarečka, Blatnatá, Kravársky vŕšok, Rovná, Medzihorská, Kobylia, Tchorová, Pozastražia, Zadná Čerenková, Trstica, Medzihorská, Rovne

Miesto, Malá Fatra:, 5 z 17

Úplaz, Vápenice, Lúčky, Hajasova, Medzihorská, Horné huty, Zichova lúka, Kršĺa, Laz pod Príslopom, Holý diel, Jankovo Dolné, Medzihorská, Horný diel, Bačín, Skotna, Úplaz, Matušička, Príslopok, Ploštiny, Jankovo Horné, Pod Plošinu, Kamenná, Hony, Venclovsky grun, Židovo, Kapustniská, Na jame, Pálenica, Panske hory, Chlievisko, Urbarska hora, Rovná, Nezníkom, Záblatská, Chmelínec, Prostriedok, Vrch Stráž, Rakytov, Pod Brehmi, Pri Revišnom, Prieslopská, Skalka, Lazy, Braný diel, Šťavina, Bátkovské, Kút, Hlboká, Kratiny do Dúbrav, Zadné Košiare, Kabátova, Dvojaká mohyla, Trstie, Čremoš, Grúň, Lázky, Košariská, Kúty, Rudné, Uhliská

Miesto, Malá Fatra:, 6 z 17

Hôrky, Kordošovo, Parpuť, Malá Kamenná, Nižné lány, Siklavá, Čachovo, Záložná, Za Dvorom, Kopec, Križná, Hradište, Široká dolina, Repisko, Dielnice, Prostredné lány, Prímostie, Sviniarsky grúň, Roveň, Jalová mohyla, Polianka, Jedľovina, J nošíkova skala, Ostrô, Mukradná, Košarisko, Za Jalovým, Hájik, Kučerkovo, Na Stráži, Pod Skalkou, Hlboké, Studienky, Soliská, Horný laz, Do Žaškovských, Bok Šín, Pod Brezinou, Chrajová, Pod majerskou medzou, Mníška, Pánsky les, Hora, Lehotištie, Za prievalcom, Krištofove jarky, Sadové, Na Vandračke, Pod Skalkou, Ploština, Čerenec, Vrch Studienka, Dielnice, Skalnaty gruň, Sviniarky, Martinkovo, Dlhé, Suchý vrch, Rozpadlá kopa, Pod skalou

Miesto, Malá Fatra:, 7 z 17

Repeš, Sádové, Brezina, Kobulia pod borinami, Húseň, Za dielničnou mohylou, Stožok, Hulejova skala, Niže dediny, Tokaniská, Ondriašová, Veľký úplaz, Jedľovina do Dúbrav, Hole, Pod novými lazmi, Mažiarovo, Krištofové jarky, Turatín, Sihoť, Šimonové, Dvor, Mraviská, Nezník, Diely, Vyšné lány, Pod Rúbaninami, Končie do potoka, Vyhnaná, Záhradčia, Pod Pálenicou, Pri Parputi, Jalové, Medziháje, Zákľučia, Jánošíkova skala, Čierny grúň, Končie do hory, Medze, Maslová, Siňava, Veľký Žiar, Liová, Žákova skala, Turanov, Hradiská, Klinec, Červená hlina, Pod Dúbravinou, Kontur, Kopanica, Volada, Jamková, Laz, Horné Diery, Nad Skalkou, Bukovina, Skalistá, Venské lazy, Zápravy, Stráň

Miesto, Malá Fatra:, 8 z 17

Pod Čapicou, Dolný laz, Nad Brezinami, Suché, Trlište, Tone, Za vodou, Húsenice, Nad škôlku, Lúčky, Borodovo, Bartová, Na skale, Magura, Boroviny, Príslop, Nové lazy, Lavičky, Plná roveň, Lúčky za Veselovcom, Hrádok, Pred lazmi, Farský folvárok, Klimantovo, Prieslopaká, Horné čerťaže, Príslop, Blatná, Kotliny, Teplice, Nad tehelňou, Pleš, Bansko, Venské lazy, Ravenec, Uhlisko, Za Suchou pílou, Kyselov Laz, Za dlapu, Dubiny, Pod Vrbovo, Babišovská, Makovica, Motúzková, Zaružová, Pod topoľom, Borová, Brestová, Zárubná, Motúzková, Dolina pod Čiernym vrchom, Šachetná, Zaružová, Slatiny, Diely, Vrbina, Staniská, Pod brezinu, Do Ligasa, Farská

Miesto, Malá Fatra:, 9 z 17

Piesky, Ďurcová, Kameňolom, Oplašteky, Veľká Fatra, Holé Žiare, Močiare, Nad žrielom, Hlboké, Pálenica, Roh Šíp, Čereny, Hanusová, Volada, Kaluž, Domšiná, Frolová, Umrčia cesta, Pod Lazmi, Bok, Lazy, Zadný Turanov, Mlynárová, Pod dielom, Predná dolina, Medzihory, Do Poruby, Jamiská, Hôrka, Dolné čerťaže, Dlapa, Okrúhly Laz, Bakovec, Nad Tesným brodom, Lesy, Borová, Diel, Hoľa, Pod brány, Pred kvartielom, Sviniarky, Javorová, Mahuti, Podražie, Brodnianske lúky, Javorina, Pod Dielnicami, Zázrivka, Spuštiak, Kozákovo, Hôrovka, Dolná roveň, Pod Mackovým, Za dlapu, Jelša s Koňuchovým, Hrabovec, Bušíková, Kianičkovská, Za Ždiarmi, Skubeňová

Miesto, Malá Fatra:, 10 z 17

Havranová, Strečnianské zadky, Pod Bukom, Organy, Mlynská, Žiariky, Laz, Nad hradskou, Špania, Straňane dolinka, Vŕštek, Pod Žiar, Pri teplom bučku, Sokolec, Kečka, Dubovo, Kantorovo, Behár, Za Turcom, Kíčer, Pod Štítom, Fibik, Grúň, Majdovec, Jasenová, Ihráč, Zajačie, Stránička, Farské, Štvrte s dolinami, Nad Kostolom, Lazky, Predný hrebeň, Pod Tepličným brehom, Babušino, Šrámková, Pred Dolinkami, Pod Bralom, Javorová, Fakanová, Solisko, Hučľava, Zadky, Vápenica, Ivašková, Podchmeľ, Štvrte, Sokolia skala, Tržinovo, Valentkovo, Dolina lanovka, Stredný grúnik, Šikmá lúka, Pod zajačím, Plačlivé, Severák, Ráztoky, Kováčová, Pod Žiarom, Veľký Žiar

Miesto, Malá Fatra:, 11 z 17

Kraľovany, Kamenná Brána, Svetlá skala, Štítne skaly, Nad tehelňou, Suchá, Čremošné, Čierne Blato, Termálne pramene Stankovany, Holice, Javorová, k deviatim kostolom, Grúň, Tisová, Bijatová, Úplazy, Fašankovské vŕšky, Zadné pole, Šútovka, Kukutová, Čierna dolina, Dolné Lazy, Turčecké Griečovo, Tesný brod, Predné jamy, Záskala, Medvedie, Lavičky, Dierová, Škutova jama, Zraz, Tepličný breh, Od mestského chotára, Žáry, Pod stohom, Chmelinec, Pálenice a Plešková, Klimovo, Rizňový jarok, Tmavá, Dolina, Domčica, Biela, Pod Ostrým, Horný Ravenec, Pod Veľký Kriváň, Veľká Petrová, Za vrchom, Šulkové, Prírodná rezervácia Močiar, Nad sadom, Luhy, Zobrák, Záhumnia - Rybníky, Pred suchou dolinou, Bobkova jama, Majdová, Rypaj-Meskalka, Lačný breh, Chrochoť

Miesto, Malá Fatra:, 12 z 17

Šuhajová, Domčica, Skoroň, Pažitná, Hrebeň, Boženička, Laštek, Pri kaplnke, Úplaz, Zadné hony, Zápač, Na Baku, Húšte, Javorina, Lysica, Pod Hoľu, Pod Dutou skalou, Svrčinie, Jelenia lúka, Kliny, Dolné košariská, Roveň, Nové Diery, Koncom do hory, Čierny vrch, Paukov kút, Suchá, Červená hlina, Hore dolinou, Jazvečie, Uhlisko, Skotňa, Na skale, Panská lúka, Lašťoky, Kotlovina, Kaličná, Horné nivy, Richtárov grúň, Svrčnik, Uloch, Horná Lihota, Hajčí laz, Nad zahájom, Pliešky, Martinková, Košové, Gazdovo, Kečka, Žliebok, Filovské, U trnia, Bročkovské, Zbyňovská dolina, Veľké Diely od Váhu, Vrch Str ž, Chrapovec, Lazy, Fľašková dolina, Turčianska

Miesto, Malá Fatra:, 13 z 17

Krupáčová, Nad Hájom, Na kopci, Šiarna, Grúň, Ráztočný grúň, Ihličky, Lipovecké Jazerá, Na jamy, Veľká lúka, Záhumnie pod Skalkou, Magura, Pod Hájom, Vyše starej hradskej, Za Dolinu, Dolná lihota, Kujanov laz, Pod Kopou, Predhorie, Pod dielec, Podhajsko, Rakytina, Slatiny, Švagrovský lán, Dlžiny, Východná dráha, V Chrapovnej tôni, Zadnia, Staré lehoty, Dolu Vrícou, Huba, Dľžiny, Niže rybníkov, Na sudoch, Turčianská, Rovné skaly, Na Plieške, Ploštenka,Blatnatá a Poľana, Dolina, Kačov, Pred Vinickým, Fľaškové, Ostredok, Uhlisko, Horky, Pod Benickým hájom, Pred skalky, Králikova kôpka, Dzuranovej tôňa a Ploštinský grúň, Podkladná, Javorina, Lučivná, Kmetské na vodu koniec, Za Skalkou, Kamenná úslnia, Pod Piatrovou, Vrtielka, Pažite na Brčnej, Brno Chrastie, Višňovská

Miesto, Malá Fatra:, 14 z 17

Ploštinský grúň, Kamenec, Hoskora, Diel, Mackov laz, Pod Jarolim, Holý grúň, Psotná, Piatrová, Horné sedlisko, Slovianska javorina, Sekaniny, Dzuranovej tôňa, Šiatrikovská, Topolia, Dolnie Blata, Nitra Dolina, Horniansky vrch, Hôrky-Čertové mlyny, Pod Malý Kriváň, Kamenné úslnia, Sviniarka, Kurnikovo, Veľký žľab, a Ploštinský grúň, Kudlov Vršok, Záhumnie za Skalkou, Kopa, Doliny, Tisovec, Čierna skala, Pod dolinky, Pod Dubnou skalou, Dolná sihoť, Nad Kaštieľom, Šindlová, Podkopa, Kamenná tôňa, Balaková, Veľké Diely, Ontario, Hladomerná, Ferhazova, Hladká, Vigľaš, Kršľa, Kordov laz, Vŕšky, Zadné jamy, Kubošová, Uhlisko, Hlochovo, Stredná lúka, Dzuranovej tôňa a, Krížna, Grúň, Za Hrabovým, Skala, Na kasni, Jedloviny

Miesto, Malá Fatra:, 15 z 17

Majbiková, Chrapovné, Príslop, Hornianský grúň, Veľká Kraľova, Nad západím, Háj, Šiare nad Bukovinou, Breziny, Prielohy, Sviniarka, Višňanský háj, Ráztoky, Polohová, Za Lieskovou, Dielec, Pred Kubáňov, Za Dolinou, Krivá, Frková, Ráztoka, Medovárka, Paľovo a Dolinky, Dúbrava, Soličné-Hrabová medza, Žanovo, Horniansky grúň, Kňazová, Medzi potoky, Letovisko, Veľké lúky, Košariska, Pod Kopu, Nad mostíkom, Hole, Prostriedna, Kozia noha, Hadova dolinka, Kecka, Záskalie, Kubáňová, Veľká Hrabina, Západia, Paluchovo, Dolinky, Pálenice, Luhy, Žiar, Medzi potoky, Krivé nivy, Hradisko, Pod Minčolom, Tri jablone, Kubáňová, Ostredok, Porytá, Pod Ležiská, Dubníky, Milkovské, Na kaluže

Miesto, Malá Fatra:, 16 z 17

Malá Kraľova, Lúčky, Pod Krásnom, Piesky, Humajka, Medzipotočia, Záhumnia, Štepnica, Pod Vlčinec, Pod Hrádkom, Záblatia, Pravcová, Ploštiny, Studnica, Kamenné tôňa, Veľké lazy, U Duba, Ráztoka, Bažinov jarok, Podbrezia, Gregorová Poľana, Oráčina, Farské, Pod Hrbmi, Lehota, Milošovo, Ostredok, Žiare pod buk, Malá Šindlová, Nocľahy, Pod Žiar, Suchá, Pod grúň, Na Hrádku, Na Rybníky, Nadsadia, Nad brezinami, Pod Svrčník, Piesky, Dielec, Háj, Na kaluže, Stružná, Predná Javorina, Sihoť, Pred Vosušné, Hrby, Pred Valašskou dolinou, Bieliská, Podžiarska, Ležiachovská Javorina, Horná Šindlová, Pod chotár, Magatovská, Bažinov jarok, Za krčmu, Bazová, Jamy, Hradské, Pod kopcom

Miesto, Malá Fatra:, 17 z 17

Osikovo, Košariská, Uhlisko, úslnia, Pod Nižným hájom, Dlabačovské tále, Jarolim, Dolné Sedlisko, Macurové, Hrabový háj, Horé Črním, Homolka, Veľké lúky, Bystričky, Bučková, Košariská, Pred Hostian dolinou, Sekcia D, Zrasce, Dlabačovské tále, Stráne, Zrasce, Bukovina, Kopa, Lazce, Košariská, Zvädlivá, Podbrezia, Pod Jabraňom, Dvoriská, Boriny, Blato, Svitačová, Malý žľab, Záskalie, Závozy, Dávidovský grúň, Žihľavy, Malá Ryšavá, Pred Eliašovom

Podobné, Malá Fatra:

1578x turistika, 1145x miesto, 228x orientačný bod, 44x poľovnícky posed, 34x strom, 32x chranený strom, 29x turistické informácie, 20x ohnisko, 17x prístrešok, altánok, 11x miesto na piknik, 6x atrakcia, 5x orientačná mapa, 4x štôlňa, 2x studňa, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://mala-fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.