Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » Malá Fatra » turistika » miesto

Miesto, Malá Fatra

Miesto v Malá Fatra

V Malá Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Malá Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Kaluže, Lúka, Kostelné, Podžiarie, Lazúr, Pred Malou dolinou, Sekcia B, Dolný vrch, Dlhé, Frankovia, Sekcia A, Zichovia, Sekcia F, Na vŕšku, Sekcia E, Sekcia C, Foringovo, Zálochy, Niže papierne, Bôriny, Za Dúbravou, Dolné pole, Horné pole, Doliny, Dlhé hony, Hliny, Stará tehelňa, Nad Hrádkom, Pod Laštekom, Kotelnica, Starý cintorín, Skalka, Jamy, Na Záplotí, Priečky, Hlboké, Za starou vodou, Záhrabová, Pod Domčicou, Laštek, Ku Kaštieľu, Hrádok, Dolný Lipovec, Predvrícko, Trstená, Na Hájikoch, Banisko, Za Húseň, Kobula pod borinami, Drtovky, Pod Borinami, Lavičky, Rakytné, Lipovec, Za Korbelovým vŕškom, Hlboká Bazová, Sokol, Chrapovné úslnia, Oplety

Miesto, Malá Fatra:, 2 z 17

Bystrička, Niže dediny, Jakušovo, Milcovo, Žirkovo, Rovienky, Pažite, Ráztoky, Hrabiny, Hradiská, Sokol, Hlboký, Jarok, Kúr, Kopanice, Pod Kopanou, Truchanová, Na kútoch, Vojtove, Korelnice, Ploščina, Jabradné, Lúčivná, Vojtové, Bogdanová, Podhorie, Vrch Lazy, Kopana, Zapierená, Ďurišovská, Pohoreniská, Krištofka, Sypaniská, Konštica, Karolka, Košariská, Nová, Gedeonova skala, Šalby, Fišerka, Letovisko, Svitáčovo, Jánova lúka, Močariny, Dupná, Pred Studencom, Dubie, Na Brode, Končiar, Vkošiny, Pod Kalváriou, Obzová za Trstím, Zadky, Pod hrad, Fukovské a Šibeničný vrch, Studenec, Ploštiny, Vrica, Suchá, Pred trstím

Miesto, Malá Fatra:, 3 z 17

Mestská, Kapustnice v Tehelni, Pod Osikovým, Jasenová, Studenec, Vrkošiny a pod Kasákovú, Pred Dulákov, Vlniská, Žiare, Hliny, Vädžer, Biela Studňa, Obzová, Pod Trstím, Lazany, Breziny, Fľaky, Povojník, Obzová a Válovy, Do Vadžera, Bačov kopec pod Stilovým, Pod Studencom, Na Skaličkách, Duláková, Stĺpová, Obzová za Tŕstím, Štvrtky, Dlhé Záhumnia, Jasenová Brložná, Bôrovo, Záskalná, Švanterová a Bombový močiar, Bačov kopec, Kľačianska dolina - pirť, Pod Horným a Dolným Poľským, Hrby, Ležiachova javorina, Skalie, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Vyše papierne, Doliny, Brložná, Hlboké nad Lieštím, Za lúčkami, Benkovka, Pod Jankovou, Kalvária, Záhumnie niže mesta, Socovský vrch, V doline, Rúbaniny, Žiarná, Rybníky, Dlhé hony, Medzi lúky, Humienca, Čákory, Kotol, Štamríky, Bystrice

Miesto, Malá Fatra:, 4 z 17

Pod horou, Pod dielom, Banisko, Sedlová, Kamenné hony, Podbrezie, Loncov diel, Sandrová, Niva, Orechovec, Bobsoková, Huta, Pod Háj, Dubovo, Záhumnia, Kliny, Na dube, Hrb, Rovňanský grúň, Dedinský grúň, Polčenská dolina, Veľký kozinec, Žiare, Nad Hrádkom, Dúbrava, Za Váhom, Ráztoka, Vrch háj, Hoskora, Oráca, Lipovská dolina, Pažitie, Dolné huty, Háj, Panošinská dolina, Sekanina, Hluchá dolina, Hajasová, Panošina, Horné Lúky, Pod Magurou, Kobylia, Hajasova, Rovne, Vápenice, Trstica, Blatnatá, Medzihorská, Zadná Čerenková, Rovná, Tchorová, Medzihorská, Úplaz, Medzihorská, Horné huty, Pozastražia, U Jarečka, Lúčky, Kravársky vŕšok, Bačín

Miesto, Malá Fatra:, 5 z 17

Príslopok, Hony, Zichova lúka, Laz pod Príslopom, Ploštiny, Medzihorská, Kršĺa, Matušička, Jankovo Dolné, Jankovo Horné, Kamenná, Horný diel, Pod Plošinu, Skotna, Holý diel, Úplaz, Pálenica, Židovo, Kapustniská, Venclovsky grun, Na jame, Panske hory, Urbarska hora, Chlievisko, Rakytov, Záhradčia, Sádové, Mukradná, Na Stráži, Pod Skalkou, Studienky, Grúň, Hole, Repisko, Hora, Kopec, Parpuť, Čerenec, Pod Brezinou, Za Jalovým, Lehotištie, Sviniarsky grúň, Jedľovina, Bátkovské, Prímostie, Dlhé, Za prievalcom, Dielnice, J nošíkova skala, Kordošovo, Ostrô, Niže dediny, Jalová mohyla, Pod novými lazmi, Hradište, Nižné lány, Bok Šín, Vyšné lány, Do Žaškovských, Nezník

Miesto, Malá Fatra:, 6 z 17

Veľký úplaz, Pod skalou, Za Dvorom, Lazy, Zákľučia, Ondriašová, Polianka, Pánsky les, Pod majerskou medzou, Čremoš, Vyhnaná, Hlboká, Šťavina, Pri Revišnom, Pod Brehmi, Krištofove jarky, Rudné, Križná, Dvojaká mohyla, Stožok, Mníška, Chrajová, Pod Skalkou, Košarisko, Uhliská, Mažiarovo, Vrch Stráž, Prostriedok, Mraviská, Kút, Záložná, Čierny grúň, Šimonové, Medziháje, Chmelínec, Kúty, Záblatská, Jalové, Pod Pálenicou, Pod Rúbaninami, Sihoť, Turatín, Krištofové jarky, Jedľovina do Dúbrav, Tokaniská, Húseň, Horný laz, Suchý vrch, Sviniarky, Dielnice, Sadové, Na Vandračke, Skalnaty gruň, Kratiny do Dúbrav, Rozpadlá kopa, Zadné Košiare, Hulejova skala, Hôrky, Dvor, Diely

Miesto, Malá Fatra:, 7 z 17

Končie do potoka, Končie do hory, Nezníkom, Kabátova, Malá Kamenná, Jánošíkova skala, Siklavá, Čachovo, Roveň, Kučerkovo, Košariská, Brezina, Hlboké, Hájik, Lázky, Prieslopská, Rovná, Vrch Studienka, Ploština, Martinkovo, Repeš, Za dielničnou mohylou, Pri Parputi, Trstie, Medze, Soliská, Skalka, Kobulia pod borinami, Široká dolina, Prostredné lány, Braný diel, Stráň, Kontur, Žiariky, Nad škôlku, Močiare, Sviniarky, Zadný Turanov, Horné čerťaže, Holé Žiare, Kopanica, Špania, Predná dolina, Liová, Nad hradskou, Za dlapu, Pod Vrbovo, Prieslopaká, Okrúhly Laz, Horné Diery, Pod Čapicou, Hôrka, Príslop, Dubovo, Kotliny, Malý žiar, Za vodou, Nad tehelňou, Malý Žiar, Za dlapu

Miesto, Malá Fatra:, 8 z 17

Skalistá, Volada, Turanov, Kozie chrbty, Straňane dolinka, Pleš, Pri teplom bučku, Húsenice, Dlapa, Jamiská, Farská, Do Ligasa, Pod Lazmi, Pod topoľom, Umrčia cesta, Jelša s Koňuchovým, Nad žrielom, Bansko, Sokolec, Hlboké, Javorina, Farský folvárok, Nad Skalkou, Pod brezinu, Makovica, Dubiny, Hanusová, Za Suchou pílou, Lúčky, Staniská, Venské lazy, Príslop, Piesky, Slatiny, Klimantovo, Medzihory, Trlište, Kečka, Motúzková, Magura, Lazy, Suché, Lavičky, Dolný laz, Venské lazy, Dolina pod Čiernym vrchom, Dolné čerťaže, Siňava, Nové lazy, Borodovo, Boroviny, Plná roveň, Pred kvartielom, Nad Brezinami, Kozákovo, Oplašteky, Jamková, Hrabovec, Zápravy, Pod Žiar

Miesto, Malá Fatra:, 9 z 17

Tarneková, Brodnianske lúky, Zaružová, Spuštiak, Bušíková, Malý Žiar, Hradiská, Zárubná, Veľká Fatra, Kianičkovská, Volada, Za Ždiarmi, Diely, Frolová, Kameňolom, Borová, Uhlisko, Skubeňová, Domšiná, Pod Dielnicami, Hôrovka, Havranová, Žákova skala, Laz, Zaružová, Mahuti, Babišovská, Tone, Strečnianské zadky, Čereny, Ďurcová, Teplice, Na skale, Pálenica, Blatná, Zázrivka, Pod Bukom, Pod brány, Hoľa, Kantorovo, Klinec, Šachetná, Červená hlina, Vŕštek, Hrádok, Dolná roveň, Bukovina, Diel, Veľký Žiar, Kyselov Laz, Organy, Mlynská, Borová, Lúčky za Veselovcom, Podražie, Pod Dúbravinou, Ravenec, Lesy, Bok, Nad Tesným brodom

Miesto, Malá Fatra:, 10 z 17

Maslová, Bakovec, Bartová, Kaluž, Javorová, Vrbina, Pred lazmi, Brestová, Motúzková, Do Poruby, Pod dielom, Mlynárová, Pod Mackovým, Roh Šíp, Laz, Ráztoky, Koncom do hory, Nové Diery, Jasenová, Pod Veľký Kriváň, Paukov kút, Od mestského chotára, Pri kaplnke, Grúň, Lysica, Štvrte s dolinami, Solisko, Šikmá lúka, Rizňový jarok, Veľký Žiar, Kamenná Brána, Predný hrebeň, Pálenice a Plešková, Lavičky, Horný Ravenec, Lačný breh, Dolné košariská, Ivašková, Kraľovany, Dierová, Jazvečie, Na Baku, Laštek, Kováčová, Štvrte, Kukutová, Klimovo, Pod Štítom, Záskala, Zraz, Tisová, Vápenica, Domčica, Hrebeň, Majdová, Severák, Pod Dutou skalou, Svrčinie, Pažitná, Medvedie

Miesto, Malá Fatra:, 11 z 17

Suchá, Chrochoť, Majdovec, Za Turcom, Kíčer, Fibik, Stránička, k deviatim kostolom, Lazky, Stredný grúnik, Škutova jama, Kliny, Úplazy, Za vrchom, Čremošné, Pod zajačím, Predné jamy, Fakanová, Farské, Pod Hoľu, Tržinovo, Svetlá skala, Pod Žiarom, Grúň, Šulkové, Boženička, Termálne pramene Stankovany, Čierny vrch, Holice, Čierna dolina, Pred Dolinkami, Šrámková, Čierne Blato, Šuhajová, Prírodná rezervácia Močiar, Rypaj-Meskalka, Skoroň, Bobkova jama, Nad Kostolom, Dolina, Pod Tepličným brehom, Babušino, Šútovka, Tmavá, Behár, Žáry, Zápač, Plačlivé, Pod stohom, Tesný brod, Jelenia lúka, Nad sadom, Ihráč, Sokolia skala, Húšte, Pod Bralom, Úplaz, Valentkovo, Zajačie, Suchá

Miesto, Malá Fatra:, 12 z 17

Uhlisko, Turčecké Griečovo, Nad tehelňou, Zadky, Biela, Skotňa, Na skale, Javorina, Javorová, Bijatová, Fašankovské vŕšky, Dolné Lazy, Sviniarka, Zadné pole, Tepličný breh, Zobrák, Domčica, Pod Ostrým, Luhy, Záhumnia - Rybníky, Podchmeľ, Pred suchou dolinou, Hučľava, Veľká Petrová, Dolina lanovka, Štítne skaly, Chmelinec, Červená hlina, Hore dolinou, Horné Košariská, Javorová, Roveň, Zadné hony, Javorina, Kaličná, Stredná lúka, Turčianská, Lazy, Kujanov laz, Východná dráha, Na sudoch, Dzuranovej tôňa, Grúň, Kurnikovo, Na Plieške, Šindlová, Dľžiny, Vigľaš, Záhumnie za Skalkou, Dolnie Blata, Sekaniny, Hladomerná, Diel, Uhlisko, Kamenec, Záhumnie pod Skalkou, Hladká, Nad Hájom, Topolia, Kamenná úslnia

Miesto, Malá Fatra:, 13 z 17

Kudlov Vršok, Dolina, Ontario, Magura, Králikova kôpka, Doliny, Kamenné úslnia, Piatrová, Ferhazova, Kotlovina, Višňovská, Panská lúka, Dolu Vrícou, Nitra Dolina, Pod Jarolim, Martinková, Zbyňovská dolina, Nad Kaštieľom, Pred skalky, Šiatrikovská, Košové, Čierna skala, Pod Piatrovou, Sviniarka, Kmetské na vodu koniec, Pod Dubnou skalou, Nad zahájom, Lučivná, Ihličky, Horniansky vrch, Za Dolinu, Horná Lihota, V Chrapovnej tôni, Žliebok, Filovské, Ostredok, Fľaškové, Brno Chrastie, Šiarna, Tisovec, Bročkovské, Psotná, Richtárov grúň, Pred Vinickým, Kopa, Rovné skaly, Dolná sihoť, Podkladná, Dzuranovej tôňa a Ploštinský grúň, Zadnia, Uhlisko, Huba, Vrch Str ž, Uloch, a Ploštinský grúň, Pod dolinky, Dzuranovej tôňa a, Dlžiny, Pod Benickým hájom, Balaková

Miesto, Malá Fatra:, 14 z 17

Hajčí laz, Ploštenka,Blatnatá a Poľana, Veľké Diely od Váhu, Podhajsko, Krížna, Turčianska, Veľké Diely, Niže rybníkov, Staré lehoty, Slovianska javorina, Vrtielka, Ráztočný grúň, Horné nivy, Kordov laz, Gazdovo, Pod Malý Kriváň, Pod dielec, Kečka, Pod Hájom, Za Skalkou, Na kopci, Svrčnik, Rakytina, Kršľa, Pažite na Brčnej, Pod Kopou, Veľká lúka, Mackov laz, Hôrky-Čertové mlyny, Vŕšky, Predhorie, Holý grúň, Veľký žľab, Zadné jamy, Horky, Podkopa, Na jamy, Vyše starej hradskej, Kamenná tôňa, Švagrovský lán, Krupáčová, Fľašková dolina, Slatiny, Kačov, U trnia, Lašťoky, Pliešky, Chrapovec, Dolná lihota, Kubošová, Lipovecké Jazerá, Hlochovo, Hoskora, Horné sedlisko, Ploštinský grúň, Skalka, Záskalie, Melovská, Predná Javorina, Frková

Miesto, Malá Fatra:, 15 z 17

Pred Valašskou dolinou, Záskalie, Kamenné tôňa, Na Diele, Na Kriváni, Uhliarovo, Horná Šindlová, Osikovo, Medzi potoky, Bažinov jarok, Veterná, Pod Minčolom, Močiarne, Za Lieskovou, Uhliská, Žiar, Pred Hoskoru, Škaredá, Dávidovský grúň, Štrbovo, Košariska, Šumichrastie, Pod dub, Bystrička, Ráztoky, Luhy, Milcová, Pod Vlčinec, Soličné-Hrabová medza, Za Hrabovým, Prosniská, Jedloviny, Košariská, Pod Krásnom, Západia, Príslop, Sekcia D, Skala, Paluchovo, Dielec, Za Dolinou, Chrapovné, Hradisko, Breziny, Žiare pod buk, Pod Ležiská, Grúň, Dúbrava, Nad západím, Háj, Medovárka, Gregorová Poľana, Polohová, Piesky, Pálenice, Dolné Sedlisko, Kopa, Horniansky grúň, Pod Rigel, Kozia noha

Miesto, Malá Fatra:, 16 z 17

Hornianský grúň, Pod kopcom, Prostriedna, Pred Eliašovom, Letovisko, Stráne, Na Rybníky, Žanovo, Lúčky, Kecka, Vápenica, úslnia, Malá Kraľova, Bazová, Ostredok, Ráztoka, Porytá, Nad Grúňom, Krivé nivy, Nad mostíkom, Milkovské, Dvoriská, Hole, Paľovo a Dolinky, Dlhé, Zvädlivá, Kubáňová, Tri jablone, Záhumnia, Homolka, Háje, Humajka, Blato, Medzipotočia, Štepnica, Pod Vlčinec, Pod Hrádkom, Záblatia, Studnica, Veľké lazy, U Duba, Nad brezinami, Podžiarska, Podbrezia, Dúbrava, Malý Úplaz, Oráčina, Farské, Pravcová, Hadova dolinka, Pod Hrbmi, Dubníky, Milošovo, Macurové, Lehota, Malá Šindlová, Nocľahy, Pod Žiar, Suchá, Pod grúň

Miesto, Malá Fatra:, 17 z 17

Na Hrádku, Kubáňová, Nadsadia, Kamenná dolina, Dielec, Háj, Na kaluže, Pred Vosušné, Prielohy, Hrby, Ležiachovská Javorina, Pod chotár, Ploštiny, Magatovská, Na kaluže, Za krčmu, Jamy, Hradské, Košariská, Pod Nižným hájom, Dlabačovské tále, Jarolim, Uhlisko, Sedliacky grúň, U Vŕby, Medzi potoky, Horé Črním, Vápenice, Veľké lúky, Veľké lúky, Bystričky, Veľká Hrabina, Bukovina, Lazce, Sihoť, Podbrezia, Pod Jabraňom, Boriny, Svitačová, Bučková

Podobné, Malá Fatra:

1574x turistika, 1145x miesto, 229x orientačný bod, 44x poľovnícky posed, 34x strom, 32x chranený strom, 28x turistické informácie, 20x ohnisko, 16x prístrešok, altánok, 10x miesto na piknik, 5x orientačná mapa, 4x štôlňa, 4x atrakcia, 2x studňa, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://mala-fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.