Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » Malá Fatra » turistika » miesto

Miesto, Malá Fatra

Miesto v Malá Fatra

V Malá Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Malá Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Kostelné, Podžiarie, Lúka, Lazúr, Kaluže, Pred Malou dolinou, Sekcia B, Dlhé, Dolný vrch, Sekcia A, Frankovia, Zichovia, Sekcia E, Na vŕšku, Sekcia F, Sekcia C, Foringovo, Zálochy, Bôriny, Niže papierne, Za Dúbravou, Dolné pole, Horné pole, Nad Hrádkom, Dlhé hony, Stará tehelňa, Doliny, Hliny, Pod Laštekom, Starý cintorín, Kotelnica, Jamy, Priečky, Skalka, Na Záplotí, Za starou vodou, Hlboké, Záhrabová, Pod Domčicou, Laštek, Hrádok, Dolný Lipovec, Ku Kaštieľu, Predvrícko, Malý Žiar, Tarneková, Malý žiar, Kozie chrbty, Trstená, Banisko, Na Hájikoch, Drtovky, Pod Borinami, Za Húseň, Kobula pod borinami, Rakytné, Lavičky, Sviniarka, Horné Košariská

Miesto, Malá Fatra:, 2 z 17

Lipovec, Za Korbelovým vŕškom, Hlboká Bazová, Sokol, Chrapovné úslnia, Oplety, Niže dediny, Bystrička, Žirkovo, Milcovo, Jakušovo, Rovienky, Malý Žiar, Zrasce, Ráztoky, Zrasce, Bažinov jarok, Podhradište, Pažite, Milcová, Hrabiny, Hradiská, Sokol, Hlboký, Jarok, Kúr, Kopanice, Krištofka, Korelnice, Truchanová, Pohoreniská, Podhorie, Sypaniská, Vrch Lazy, Pod Kopanou, Karolka, Zapierená, Lúčivná, Bogdanová, Konštica, Ploščina, Vojtove, Na kútoch, Jabradné, Kopana, Vojtové, Ďurišovská, Jánova lúka, Svitáčovo, Nová, Košariská, Dupná, Letovisko, Močariny, Gedeonova skala, Fišerka, Šalby, Studenec, Hliny, Fukovské a Šibeničný vrch

Miesto, Malá Fatra:, 3 z 17

Švanterová a Bombový močiar, Pod Osikovým, Pred Studencom, Pod Kalváriou, Mestská, Jasenová, Pred Dulákov, Pred trstím, Povojník, Jasenová Brložná, Žiare, Obzová za Trstím, Zadky, Na Skaličkách, Kapustnice v Tehelni, Do Vadžera, Pod hrad, Obzová, Obzová a Válovy, Stĺpová, Vrkošiny a pod Kasákovú, Na Brode, Vlniská, Bôrovo, Bačov kopec pod Stilovým, Fľaky, Pod Trstím, Dlhé Záhumnia, Pod Studencom, Breziny, Záskalná, Vkošiny, Vädžer, Štvrtky, Duláková, Biela Studňa, Končiar, Suchá, Dubie, Lazany, Vrica, Ploštiny, Studenec, Obzová za Tŕstím, Socovský vrch, Hrby, Brložná, Doliny, Záhumnie niže mesta, Pod Horným a Dolným Poľským, Kalvária, Za lúčkami, Hlboké nad Lieštím, Benkovka, Skalie, Ležiachova javorina, Pod Jankovou, Bačov kopec, Kľačianska dolina - pirť, Rybníky

Miesto, Malá Fatra:, 4 z 17

V doline, Žiarná, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Vyše papierne, Rúbaniny, Kotol, Štamríky, Pod dielom, Kamenné hony, Humienca, Medzi lúky, Bystrice, Banisko, Pod horou, Dlhé hony, Podbrezie, Čákory, Sedlová, Loncov diel, Niva, Orechovec, Sandrová, Bobsoková, Hrb, Hoskora, Pod Háj, Kliny, Dolné huty, Dúbrava, Dedinský grúň, Vrch háj, Veľký kozinec, Hluchá dolina, Panošina, Dubovo, Pod Magurou, Sekanina, Huta, Lipovská dolina, Oráca, Pažitie, Za Váhom, Záhumnia, Nad Hrádkom, Horné Lúky, Hajasová, Rovňanský grúň, Panošinská dolina, Ráztoka, Na dube, Polčenská dolina, Žiare, Háj, Tchorová, Lúčky, U Jarečka, Horné huty, Kobylia, Trstica, Blatnatá

Miesto, Malá Fatra:, 5 z 17

Medzihorská, Hajasova, Rovne, Medzihorská, Kravársky vŕšok, Úplaz, Medzihorská, Vápenice, Pozastražia, Rovná, Zadná Čerenková, Laz pod Príslopom, Kršĺa, Kamenná, Príslopok, Skotna, Medzihorská, Bačín, Holý diel, Horný diel, Jankovo Horné, Matušička, Jankovo Dolné, Úplaz, Hony, Pod Plošinu, Ploštiny, Zichova lúka, Židovo, Pálenica, Na jame, Kapustniská, Venclovsky grun, Chlievisko, Panske hory, Urbarska hora, Za prievalcom, Končie do potoka, Soliská, Chrajová, Chmelínec, Dlhé, Hájik, Záblatská, Braný diel, Križná, Lazy, Hlboká, Prieslopská, Košarisko, Ploština, Sádové, Mukradná, Pod Rúbaninami, Skalka, Pod novými lazmi, Vrch Studienka, Zákľučia, Medze, Rovná

Miesto, Malá Fatra:, 6 z 17

Tokaniská, Húseň, Čerenec, Siklavá, Repeš, Sviniarky, Roveň, Krištofove jarky, Hole, Vrch Stráž, Sviniarsky grúň, Kučerkovo, Široká dolina, Sadové, Brezina, Čachovo, Záložná, Zadné Košiare, Sihoť, Turatín, Lehotištie, Pod skalou, Kabátova, Krištofové jarky, Hulejova skala, Grúň, Nižné lány, Veľký úplaz, Parpuť, Jalová mohyla, Niže dediny, Malá Kamenná, Pod Brehmi, Dielnice, Polianka, Jedľovina, Kopec, Mraviská, Rakytov, Jánošíkova skala, Pánsky les, Dvor, Horný laz, Skalnaty gruň, Na Vandračke, Pod Skalkou, Ondriašová, Medziháje, Hôrky, Na Stráži, Košariská, Rozpadlá kopa, Hlboké, Kordošovo, Dvojaká mohyla, Kobulia pod borinami, Suchý vrch, Pod majerskou medzou, Lázky, Pri Parputi

Miesto, Malá Fatra:, 7 z 17

Prostriedok, Prímostie, Hora, J nošíkova skala, Bok Šín, Pod Pálenicou, Nezník, Uhliská, Končie do hory, Ostrô, Za dielničnou mohylou, Jedľovina do Dúbrav, Šťavina, Šimonové, Studienky, Repisko, Za Dvorom, Za Jalovým, Bátkovské, Vyhnaná, Čierny grúň, Hradište, Rudné, Kút, Kratiny do Dúbrav, Trstie, Martinkovo, Vyšné lány, Pri Revišnom, Čremoš, Mažiarovo, Kúty, Mníška, Dielnice, Nezníkom, Pod Brezinou, Jalové, Do Žaškovských, Diely, Záhradčia, Prostredné lány, Stožok, Pod Skalkou, Bok, Pod Lazmi, Medzihory, Oplašteky, Kopanica, Pod dielom, Brodnianske lúky, Dolné čerťaže, Motúzková, Pod Vrbovo, Horné čerťaže, Pred lazmi, Blatná, Roh Šíp, Tone, Laz, Horné Diery

Miesto, Malá Fatra:, 8 z 17

Turanov, Kaluž, Červená hlina, Spuštiak, Pálenica, Diely, Skalistá, Umrčia cesta, Suché, Hanusová, Pred kvartielom, Dubovo, Kečka, Lúčky za Veselovcom, Sokolec, Plná roveň, Pri teplom bučku, Pod brezinu, Hradiská, Dlapa, Hoľa, Nad Skalkou, Nad žrielom, Domšiná, Veľký Žiar, Venské lazy, Kontur, Žákova skala, Straňane dolinka, Motúzková, Špania, Nad hradskou, Laz, Diel, Lesy, Klinec, Siňava, Hlboké, Do Ligasa, Mlynská, Pod Mackovým, Organy, Piesky, Prieslopaká, Bukovina, Magura, Babišovská, Hrabovec, Nad škôlku, Jelša s Koňuchovým, Veľká Fatra, Jamková, Pod Bukom, Za dlapu, Dolná roveň, Volada, Pleš, Zadný Turanov, Ďurcová, Javorina

Miesto, Malá Fatra:, 9 z 17

Bartová, Borová, Maslová, Sviniarky, Za Suchou pílou, Pod Čapicou, Na skale, Lavičky, Havranová, Stráň, Frolová, Kameňolom, Bakovec, Predná dolina, Makovica, Vŕštek, Bušíková, Kozákovo, Boroviny, Staniská, Strečnianské zadky, Nad tehelňou, Pod Dúbravinou, Uhlisko, Borová, Pod brány, Okrúhly Laz, Bansko, Nové lazy, Mlynárová, Príslop, Teplice, Zaružová, Kianičkovská, Za vodou, Kyselov Laz, Žiariky, Dolný laz, Brestová, Pod Dielnicami, Húsenice, Farský folvárok, Podražie, Ravenec, Javorová, Zázrivka, Jamiská, Klimantovo, Zápravy, Mahuti, Zárubná, Pod Žiar, Dubiny, Za dlapu, Volada, Hrádok, Dolina pod Čiernym vrchom, Hôrka, Do Poruby, Lúčky

Miesto, Malá Fatra:, 10 z 17

Skubeňová, Zaružová, Hôrovka, Príslop, Liová, Borodovo, Farská, Slatiny, Pod topoľom, Za Ždiarmi, Holé Žiare, Venské lazy, Nad Tesným brodom, Kantorovo, Trlište, Kotliny, Vrbina, Čereny, Šachetná, Močiare, Nad Brezinami, Lazy, Nad tehelňou, Škutova jama, Jasenová, Zobrák, Kamenná Brána, Boženička, Skotňa, Nad Kostolom, Koncom do hory, Dolina, Roveň, Luhy, Červená hlina, Pri kaplnke, Pod Dutou skalou, Predný hrebeň, Podchmeľ, Ihráč, Pod stohom, Štvrte s dolinami, Na skale, Chmelinec, Kováčová, Uhlisko, Nové Diery, Stredný grúnik, Pred Dolinkami, Rypaj-Meskalka, Javorová, k deviatim kostolom, Grúň, Zadné hony, Húšte, Tisová, Šútovka, Pred suchou dolinou, Čremošné, Klimovo

Miesto, Malá Fatra:, 11 z 17

Behár, Šikmá lúka, Ivašková, Veľká Petrová, Pod Tepličným brehom, Šulkové, Turčecké Griečovo, Kliny, Hučľava, Plačlivé, Ráztoky, Holice, Zraz, Javorina, Pažitná, Dierová, Sokolia skala, Jelenia lúka, Šuhajová, Záskala, Medvedie, Šrámková, Pod Hoľu, Nad sadom, Fašankovské vŕšky, Predné jamy, Od mestského chotára, Dolina lanovka, Pálenice a Plešková, Domčica, Tmavá, Pod Štítom, Severák, Hrebeň, Tesný brod, Fakanová, Paukov kút, Valentkovo, Žáry, Za vrchom, Štvrte, Čierna dolina, Fibik, Rizňový jarok, Prírodná rezervácia Močiar, Úplaz, Jazvečie, Záhumnia - Rybníky, Zápač, Grúň, Chrochoť, Hore dolinou, Biela, Dolné Lazy, Tržinovo, Pod Ostrým, Suchá, Zadky, Domčica, Na Baku

Miesto, Malá Fatra:, 12 z 17

Farské, Pod zajačím, Svetlá skala, Úplazy, Svrčinie, Pod Veľký Kriváň, Skoroň, Kraľovany, Termálne pramene Stankovany, Lysica, Majdovec, Babušino, Tepličný breh, Zajačie, Bobkova jama, Štítne skaly, Solisko, Veľký Žiar, Horný Ravenec, Dolné košariská, Kukutová, Suchá, Za Turcom, Kíčer, Stránička, Lazky, Vápenica, Bijatová, Javorová, Čierne Blato, Pod Žiarom, Čierny vrch, Pod Bralom, Zadné pole, Lavičky, Lačný breh, Laštek, Majdová, Pod Piatrovou, Dolina, Hajčí laz, Kmetské na vodu koniec, Na Plieške, Lučivná, Krupáčová, Tisovec, Huba, Dolnie Blata, Chrapovec, Magura, Rovné skaly, V Chrapovnej tôni, Panská lúka, Nad Kaštieľom, Záhumnie pod Skalkou, Slatiny, Zbyňovská dolina, Veľké Diely od Váhu, Grúň, Zadnia

Miesto, Malá Fatra:, 13 z 17

Dzuranovej tôňa a, Nitra Dolina, Podkopa, Ploštenka,Blatnatá a Poľana, Sekaniny, Holý grúň, Ontario, Šiarna, Dlžiny, Východná dráha, Sviniarka, Ferhazova, Dolu Vrícou, Pod Benickým hájom, Hoskora, Horné nivy, Horné sedlisko, Mackov laz, Turčianska, Psotná, Pod Hájom, Diel, Kaličná, Predhorie, Šiatrikovská, Rakytina, Kamenné úslnia, Niže rybníkov, Za Dolinu, Žliebok, Záhumnie za Skalkou, Pliešky, Kečka, Svrčnik, Na kopci, Pod Malý Kriváň, Pod Kopou, Kurnikovo, Martinková, Zadné jamy, Pred Vinickým, Lazy, Krížna, Kamenná úslnia, Ostredok, Horniansky vrch, Dzuranovej tôňa a Ploštinský grúň, Horky, Vigľaš, Pažite na Brčnej, Fľašková dolina, Kudlov Vršok, Kujanov laz, Staré lehoty, Pod dolinky, Kamenná tôňa, Podkladná, Dolná sihoť, Kordov laz, a Ploštinský grúň

Miesto, Malá Fatra:, 14 z 17

Pod Jarolim, Vyše starej hradskej, Lašťoky, Brno Chrastie, Košové, Gazdovo, Ihličky, Javorina, Doliny, Hôrky-Čertové mlyny, Veľký žľab, Slovianska javorina, U trnia, Topolia, Balaková, Vrch Str ž, Dľžiny, Pred skalky, Veľké Diely, Uhlisko, Fľaškové, Kopa, Ploštinský grúň, Nad Hájom, Kršľa, Kamenec, Richtárov grúň, Hladká, Králikova kôpka, Vrtielka, Dolná lihota, Hlochovo, Pod Dubnou skalou, Stredná lúka, Kačov, Višňovská, Švagrovský lán, Vŕšky, Lipovecké Jazerá, Piatrová, Turčianská, Ráztočný grúň, Na jamy, Veľká lúka, Dzuranovej tôňa, Kotlovina, Bročkovské, Uloch, Podhajsko, Filovské, Pod dielec, Hladomerná, Nad zahájom, Uhlisko, Za Skalkou, Na sudoch, Šindlová, Horná Lihota, Kubošová, Čierna skala

Miesto, Malá Fatra:, 15 z 17

Lehota, U Jablone, Hole, Kubáňová, Košariska, Macurové, Frková, Svrčník, Pod Rigel, Háj, Podžiarska, Veľké lúky, Predná Javorina, Stráne, Ploštiny, Uhliarovo, Na kaluže, Prielohy, Hradisko, Ráztoka, Háj, Košarisko, Blatná, Pracová, Košariská, Malá Kraľova, Škaredá, Kamenné tôňa, Záskalie, Hradské, Lúčky, Žanovo, Ráztoka, Nad Grúňom, Uhlisko, Grúň, Vápenica, Bystričky, Bučková, Za krčmu, Dlabačovské tále, Luhy, Pálenice, Košariská, Stružná, Pod Kopu, Kopa, Humajka, Sedliacky grúň, Dúbrava, Milošovo, Hrby, Príslop, Kozia noha, Lazce, Medzipotočia, Farské, Na Rybníky, U Vŕby, Šiare nad Bukovinou

Miesto, Malá Fatra:, 16 z 17

Višňanský háj, Pod Žiar, Skalka, Na Hrádku, Horé Črním, Majbiková, Bukovina, Dielec, Pred Valašskou dolinou, Močiare, Pod Ležiská, Dúbrava, Ležiachovská Javorina, Pod chotár, Veľké lazy, Horná Šindlová, Nad brezinami, Oráčina, Sekcia D, Žihľavy, Magatovská, Dolinky, Paľovo a Dolinky, Močiarne, Uhliská, Prosniská, Pred Kubáňov, Ostredok, Porytá, Medzi potoky, Nad mostíkom, Sviniarka, Bystrička, Homolka, Medzi potoky, Veľká Kraľova, Skala, Paluchovo, Medovárka, Pod Hrbmi, Pod Vlčinec, Malá Šindlová, Pod dub, Za Dolinou, Gregorová Poľana, Dávidovský grúň, Ráztoky, Prosniská, Pred Eliašovom, Breziny, Žiare pod buk, Pod grúň, Sihoť, Veľká Hrabina, Hadova dolinka, Piesky, Hradište, Pred Hoskoru, Tri jablone, Žiar

Miesto, Malá Fatra:, 17 z 17

Podbrezia, Suchá, Pod Vlčinec, Veľké lúky, Dlhé, Jedloviny, Črnie, Jamy, Zvädlivá, Pod Krásnom, Osikovo, Blato, Jarolim, Dlabačovské tále, Kuchyňa, Záhumnie, Dávidovský grúň, Pod Svrčník, Pred Vosušné, Na kasni, Za Hrabovým, Dvoriská, Pod Jabraňom, Záskalie, Pred Hostian dolinou, Boriny, Svitačová, Na kaluže, úslnia, Bazová, Malý žľab, Melovská, Soličné-Hrabová medza, Závozy, Osiková, Pokladný grúň, Nižné sedlo, Blato, Hrby, Hrádok

Podobné, Malá Fatra:

1584x turistika, 1145x miesto, 232x orientačný bod, 44x poľovnícky posed, 34x strom, 32x chranený strom, 30x turistické informácie, 20x ohnisko, 17x prístrešok, altánok, 11x miesto na piknik, 7x atrakcia, 5x orientačná mapa, 4x štôlňa, 2x studňa, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Malá Fatra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://mala-fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.