Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » Malá Fatra » turistika » miesto

Miesto, Malá Fatra

Miesto v Malá Fatra

V Malá Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Malá Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Kostelné, Kaluže, Podžiarie, Lúka, Lazúr, Pred Malou dolinou, Sekcia B, Dlhé, Dolný vrch, Zichovia, Frankovia, Sekcia A, Sekcia E, Sekcia F, Na vŕšku, Sekcia C, Foringovo, Zálochy, Niže papierne, Bôriny, Za Dúbravou, Dolné pole, Horné pole, Stará tehelňa, Doliny, Pod Laštekom, Hliny, Nad Hrádkom, Dlhé hony, Starý cintorín, Kotelnica, Skalka, Za starou vodou, Hlboké, Jamy, Priečky, Na Záplotí, Záhrabová, Pod Domčicou, Laštek, Ku Kaštieľu, Hrádok, Dolný Lipovec, Malý Žiar, Predvrícko, Malý žiar, Kozie chrbty, Tarneková, Trstená, Banisko, Na Hájikoch, Drtovky, Pod Borinami, Za Húseň, Kobula pod borinami, Horné Košariská, Sviniarka, Rakytné, Lavičky

Miesto, Malá Fatra:, 2 z 17

Za Korbelovým vŕškom, Lipovec, Hlboká Bazová, Sokol, Chrapovné úslnia, Oplety, Niže dediny, Bystrička, Žirkovo, Milcovo, Jakušovo, Rovienky, Malý Žiar, Zrasce, Ráztoky, Zrasce, Podhradište, Pažite, Bažinov jarok, Milcová, Hrabiny, Hradiská, Sokol, Hlboký, Jarok, Kúr, Kopanice, Pohoreniská, Vojtove, Ďurišovská, Lúčivná, Vojtové, Jabradné, Truchanová, Zapierená, Bogdanová, Krištofka, Na kútoch, Konštica, Kopana, Sypaniská, Korelnice, Vrch Lazy, Pod Kopanou, Karolka, Podhorie, Ploščina, Jánova lúka, Šalby, Nová, Dupná, Košariská, Gedeonova skala, Močariny, Fišerka, Letovisko, Svitáčovo, Obzová, Studenec, Ploštiny

Miesto, Malá Fatra:, 3 z 17

Zadky, Bačov kopec pod Stilovým, Studenec, Pod hrad, Povojník, Mestská, Švanterová a Bombový močiar, Štvrtky, Vrkošiny a pod Kasákovú, Suchá, Vädžer, Fľaky, Pod Osikovým, Obzová za Tŕstím, Na Skaličkách, Hliny, Fukovské a Šibeničný vrch, Bôrovo, Končiar, Žiare, Lazany, Jasenová Brložná, Pod Studencom, Breziny, Stĺpová, Vkošiny, Duláková, Biela Studňa, Pred Studencom, Dlhé Záhumnia, Vlniská, Pod Kalváriou, Dubie, Pod Trstím, Kapustnice v Tehelni, Na Brode, Pred trstím, Pred Dulákov, Jasenová, Záskalná, Do Vadžera, Vrica, Obzová a Válovy, Obzová za Trstím, Záhumnie niže mesta, Socovský vrch, Bačov kopec, Benkovka, Pod Jankovou, Rybníky, Kalvária, Skalie, Brložná, Hlboké nad Lieštím, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Ležiachova javorina, Za lúčkami, Rúbaniny, Doliny, Žiarná

Miesto, Malá Fatra:, 4 z 17

Pod Horným a Dolným Poľským, Kľačianska dolina - pirť, Vyše papierne, V doline, Hrby, Štamríky, Kotol, Podbrezie, Pod horou, Humienca, Dlhé hony, Čákory, Sedlová, Medzi lúky, Pod dielom, Kamenné hony, Bystrice, Banisko, Orechovec, Niva, Sandrová, Loncov diel, Bobsoková, Záhumnia, Sekanina, Za Váhom, Hluchá dolina, Vrch háj, Rovňanský grúň, Dolné huty, Panošina, Na dube, Veľký kozinec, Pod Háj, Panošinská dolina, Ráztoka, Hajasová, Huta, Horné Lúky, Žiare, Dubovo, Kliny, Hrb, Lipovská dolina, Oráca, Dedinský grúň, Dúbrava, Polčenská dolina, Pod Magurou, Nad Hrádkom, Háj, Pažitie, Hoskora, Tchorová, Medzihorská, Kravársky vŕšok, Horné huty, Rovná, Blatnatá, Zadná Čerenková

Miesto, Malá Fatra:, 5 z 17

Lúčky, Pozastražia, Úplaz, Kobylia, U Jarečka, Trstica, Hajasova, Rovne, Vápenice, Medzihorská, Medzihorská, Úplaz, Kršĺa, Holý diel, Matušička, Bačín, Jankovo Dolné, Príslopok, Jankovo Horné, Laz pod Príslopom, Horný diel, Kamenná, Ploštiny, Hony, Medzihorská, Pod Plošinu, Skotna, Zichova lúka, Židovo, Venclovsky grun, Na jame, Kapustniská, Pálenica, Panske hory, Chlievisko, Urbarska hora, Hulejova skala, Pánsky les, Jalové, Sihoť, Parpuť, Končie do potoka, Kopec, Košarisko, Dvojaká mohyla, Sviniarky, Nezník, Rovná, Horný laz, Jánošíkova skala, Ostrô, Medziháje, Stožok, Grúň, Veľký úplaz, Šťavina, Soliská, Roveň, Mukradná, Kabátova

Miesto, Malá Fatra:, 6 z 17

Rakytov, Prímostie, Bok Šín, Pod Rúbaninami, Uhliská, Záblatská, Kúty, Bátkovské, Prostriedok, Čierny grúň, Skalka, Vrch Studienka, Tokaniská, Lehotištie, Kordošovo, Nižné lány, Prostredné lány, Diely, Ploština, Mažiarovo, Na Vandračke, Pod Skalkou, Pod Pálenicou, Pod skalou, Vyšné lány, Malá Kamenná, Hole, Vyhnaná, Repisko, Rozpadlá kopa, Siklavá, Jedľovina, Záložná, Čremoš, Hora, Prieslopská, Jedľovina do Dúbrav, Trstie, Húseň, Niže dediny, Končie do hory, Polianka, Skalnaty gruň, Sádové, Hradište, Sadové, Pod novými lazmi, Pod majerskou medzou, Krištofové jarky, Repeš, Chmelínec, Hájik, Čerenec, Vrch Stráž, Široká dolina, Dielnice, Kratiny do Dúbrav, Pri Parputi, Záhradčia, J nošíkova skala

Miesto, Malá Fatra:, 7 z 17

Šimonové, Ondriašová, Pod Skalkou, Pri Revišnom, Do Žaškovských, Braný diel, Čachovo, Za dielničnou mohylou, Lazy, Zákľučia, Kobulia pod borinami, Sviniarsky grúň, Pod Brehmi, Krištofove jarky, Rudné, Lázky, Pod Brezinou, Košariská, Mraviská, Suchý vrch, Jalová mohyla, Turatín, Hlboké, Za prievalcom, Dvor, Brezina, Dielnice, Kút, Hlboká, Nezníkom, Za Jalovým, Za Dvorom, Zadné Košiare, Studienky, Medze, Dlhé, Križná, Mníška, Hôrky, Martinkovo, Na Stráži, Chrajová, Kučerkovo, Lesy, Diely, Lúčky za Veselovcom, Klinec, Nad Brezinami, Boroviny, Zázrivka, Volada, Oplašteky, Nad škôlku, Bušíková, Turanov, Nad Tesným brodom, Hôrka, Straňane dolinka, Stráň, Borodovo

Miesto, Malá Fatra:, 8 z 17

Pod topoľom, Organy, Dolný laz, Dolná roveň, Zaružová, Žákova skala, Jelša s Koňuchovým, Medzihory, Pred lazmi, Lavičky, Príslop, Venské lazy, Pod Dúbravinou, Piesky, Špania, Motúzková, Bok, Diel, Brestová, Pri teplom bučku, Hrabovec, Kantorovo, Farský folvárok, Lúčky, Pod Dielnicami, Šachetná, Dubovo, Za dlapu, Veľký Žiar, Bartová, Babišovská, Nad žrielom, Magura, Zaružová, Mlynská, Hrádok, Za Suchou pílou, Jamiská, Horné Diery, Dolné čerťaže, Do Ligasa, Volada, Podražie, Pod Lazmi, Bukovina, Pod Bukom, Maslová, Zárubná, Nad Skalkou, Do Poruby, Ďurcová, Liová, Prieslopaká, Pod brezinu, Teplice, Za dlapu, Zadný Turanov, Hanusová, Laz, Kotliny

Miesto, Malá Fatra:, 9 z 17

Spuštiak, Veľká Fatra, Dolina pod Čiernym vrchom, Staniská, Kontur, Skalistá, Dubiny, Plná roveň, Nové lazy, Tone, Červená hlina, Príslop, Kyselov Laz, Suché, Borová, Hlboké, Frolová, Zápravy, Vŕštek, Pálenica, Umrčia cesta, Okrúhly Laz, Lazy, Sokolec, Kianičkovská, Pred kvartielom, Klimantovo, Kečka, Venské lazy, Holé Žiare, Pod Žiar, Trlište, Javorina, Nad hradskou, Hoľa, Močiare, Kopanica, Bakovec, Motúzková, Čereny, Havranová, Hôrovka, Mahuti, Horné čerťaže, Húsenice, Makovica, Za Ždiarmi, Jamková, Nad tehelňou, Dlapa, Pod brány, Strečnianské zadky, Za vodou, Roh Šíp, Uhlisko, Pod Vrbovo, Blatná, Predná dolina, Na skale, Bansko

Miesto, Malá Fatra:, 10 z 17

Kozákovo, Sviniarky, Žiariky, Kameňolom, Brodnianske lúky, Mlynárová, Borová, Laz, Kaluž, Farská, Hradiská, Ravenec, Pod Mackovým, Domšiná, Siňava, Slatiny, Pod Čapicou, Javorová, Pod dielom, Skubeňová, Pleš, Vrbina, Kíčer, Tmavá, Majdovec, Žáry, Pálenice a Plešková, Pod Žiarom, Bobkova jama, Kraľovany, Lysica, Jasenová, Luhy, Za Turcom, Hučľava, Šrámková, Domčica, Skoroň, Čierna dolina, Svrčinie, Veľký Žiar, Turčecké Griečovo, Rypaj-Meskalka, Kováčová, k deviatim kostolom, Grúň, Holice, Pod Hoľu, Šútovka, Medvedie, Babušino, Zadky, Dolné košariská, Farské, Klimovo, Fašankovské vŕšky, Solisko, Štvrte s dolinami, Koncom do hory, Hrebeň

Miesto, Malá Fatra:, 11 z 17

Majdová, Chrochoť, Stránička, Boženička, Plačlivé, Šikmá lúka, Prírodná rezervácia Močiar, Pri kaplnke, Pred Dolinkami, Ráztoky, Červená hlina, Čierny vrch, Zajačie, Chmelinec, Nové Diery, Javorová, Čremošné, Zadné pole, Úplazy, Zobrák, Rizňový jarok, Javorina, Zápač, Stredný grúnik, Pažitná, Biela, Pod Štítom, Laštek, Škutova jama, Kukutová, Domčica, Pred suchou dolinou, Pod Veľký Kriváň, Lavičky, Čierne Blato, Jazvečie, Kliny, Predné jamy, Kamenná Brána, Tesný brod, Roveň, Suchá, Na Baku, Nad Kostolom, Lazky, Lačný breh, Valentkovo, Podchmeľ, Húšte, Javorová, Štítne skaly, Tisová, Paukov kút, Štvrte, Pod Tepličným brehom, Horný Ravenec, Svetlá skala, Záhumnia - Rybníky, Vápenica, Suchá

Miesto, Malá Fatra:, 12 z 17

Nad tehelňou, Sokolia skala, Grúň, Ivašková, Pod Bralom, Skotňa, Veľká Petrová, Jelenia lúka, Dolina lanovka, Pod stohom, Dolina, Behár, Fakanová, Pod Dutou skalou, Fibik, Tržinovo, Predný hrebeň, Dolné Lazy, Nad sadom, Severák, Úplaz, Hore dolinou, Bijatová, Tepličný breh, Pod zajačím, Šulkové, Na skale, Záskala, Termálne pramene Stankovany, Zraz, Zadné hony, Dierová, Uhlisko, Od mestského chotára, Ihráč, Šuhajová, Pod Ostrým, Za vrchom, Dzuranovej tôňa a, Pod Malý Kriváň, Záhumnie pod Skalkou, Ihličky, Kurnikovo, Kršľa, Pod Piatrovou, Psotná, Rakytina, Na kopci, Dolina, Veľké Diely od Váhu, Lašťoky, Kamenná úslnia, Kamenné úslnia, Holý grúň, Sviniarka, Kmetské na vodu koniec, Staré lehoty, Za Skalkou, Predhorie, Lazy

Miesto, Malá Fatra:, 13 z 17

U trnia, Kordov laz, Višňovská, Gazdovo, Pažite na Brčnej, Kamenná tôňa, Pred Vinickým, Dolnie Blata, Pod Jarolim, Za Dolinu, Dzuranovej tôňa a Ploštinský grúň, Kotlovina, Zbyňovská dolina, a Ploštinský grúň, Podkopa, Balaková, Podhajsko, Kujanov laz, Pred skalky, Dolu Vrícou, Hajčí laz, Nad zahájom, Turčianska, Turčianská, Dolná sihoť, Vyše starej hradskej, Ploštinský grúň, Na sudoch, Švagrovský lán, Niže rybníkov, Uloch, Pod dielec, Filovské, Fľaškové, Panská lúka, Lipovecké Jazerá, Kopa, Pliešky, Nad Hájom, Dzuranovej tôňa, Záhumnie za Skalkou, Dľžiny, Hladomerná, Čierna skala, Horná Lihota, Doliny, Ferhazova, Brno Chrastie, Ontario, Zadnia, Veľká lúka, Vigľaš, Hlochovo, Pod Hájom, Uhlisko, Piatrová, Stredná lúka, Kamenec, Ostredok, Nad Kaštieľom

Miesto, Malá Fatra:, 14 z 17

Na jamy, Magura, Martinková, Kečka, Slatiny, Horky, Dolná lihota, Kaličná, Kubošová, Horné sedlisko, Veľké Diely, Fľašková dolina, Podkladná, Kudlov Vršok, Hoskora, Šindlová, Pod dolinky, Diel, Košové, Dlžiny, Na Plieške, Vrtielka, Pod Benickým hájom, Šiatrikovská, Javorina, Kačov, Grúň, Východná dráha, Šiarna, Lučivná, Svrčnik, Uhlisko, Rovné skaly, Richtárov grúň, Zadné jamy, Nitra Dolina, Horniansky vrch, V Chrapovnej tôni, Vŕšky, Žliebok, Krížna, Horné nivy, Chrapovec, Pod Kopou, Tisovec, Slovianska javorina, Huba, Veľký žľab, Bročkovské, Hladká, Ploštenka,Blatnatá a Poľana, Topolia, Sekaniny, Ráztočný grúň, Vrch Str ž, Krupáčová, Hôrky-Čertové mlyny, Králikova kôpka, Mackov laz, Pod Dubnou skalou

Miesto, Malá Fatra:, 15 z 17

Humajka, Dielec, Lazce, Horniansky grúň, Hadova dolinka, Stružná, Hradisko, Sedliacky grúň, Uhliská, Pod Hrádkom, Žanovo, Vápenica, Žihľavy, Horé Črním, Dvoriská, Šiare nad Bukovinou, Chrapovné, Jedloviny, Polohová, Dolné Sedlisko, Pravcová, Pod Rigel, Paľovo a Dolinky, Kamenná dolina, Oráčina, Košariska, Svitačová, Príslop, Ploštiny, Blato, Milcová, Hrádok, Piesky, Záblatia, Medzi potoky, Lehota, Pod Hrbmi, Lúčky, Pod Vlčinec, Grúň, Košariská, Na Hrádku, Kamenné tôňa, Záhumnia, Bazová, Pod chotár, Hole, Stráne, Západia, Medzipotočia, Blatná, Tri jablone, Uhlisko, Žiar, Pred Kubáňov, Bystričky, Košariská, Záskalie, Svrčník, Kopa

Miesto, Malá Fatra:, 16 z 17

Farské, Za krčmu, Nad Grúňom, Luhy, Na kaluže, Črnie, Za Lieskovou, Bažinov jarok, Studnica, Košarisko, Veterná, Veľká Kraľova, Milkovské, Za Dolinou, Malá Šindlová, Letovisko, Ležiachovská Javorina, Hrabový háj, Prostriedna, Malý žľab, Štepnica, Dlabačovské tále, Nad brezinami, Štrbovo, Majbiková, Osikovo, Sekcia D, Pod Ležiská, Sviniarka, Kňazová, Ráztoka, Košariská, Škaredá, Prielohy, Dlabačovské tále, Na kaluže, Breziny, Žiare pod buk, Skala, Veľká Hrabina, Kuchyňa, Jarolim, Frková, Nad mostíkom, Uhliarovo, Piesky, Bambuska, Šumichrastie, Prosniská, Na kasni, Ráztoky, Veľké lazy, Dávidovský grúň, Pod kopcom, Malý Úplaz, Blato, Malá Kraľova, Kubáňová, Bukovina, Skalka

Miesto, Malá Fatra:, 17 z 17

Pod Kopu, Pred Eliašovom, Sihoť, Hrby, Krivé nivy, Ostredok, Dubníky, Boriny, Višňanský háj, Ráztoka, Močiarne, Podžiarska, Závozy, Hliny, Medzi potoky, Pod Jabraňom, U Vŕby, Bučková, Vápenice, Hrby, Suchá, Medovárka, U Duba, Pokladný grúň, Nadsadia, Porytá, Pod grúň, Za Hrabovým, Paluchovo, U Jablone, Pred Hoskoru, Pod Nižným hájom, Bieliská, Predná Javorina, Dlhé, Nad západím, Kubáňová, Kramarovice, Jamy, Veľké lúky

Podobné, Malá Fatra:

1584x turistika, 1145x miesto, 232x orientačný bod, 44x poľovnícky posed, 34x strom, 32x chranený strom, 30x turistické informácie, 20x ohnisko, 17x prístrešok, altánok, 11x miesto na piknik, 7x atrakcia, 5x orientačná mapa, 4x štôlňa, 2x studňa, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Malá Fatra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://mala-fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.